Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Gŵyl Fach y Fro y gorau eto

22/06/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe roedd Menter Bro Morgannwg yn falch o weld cynnydd sylweddol eto yn nifer yr ymwelwyr i Ŵyl Fach y Fro yn ei thrydedd blwyddyn a gynhaliwyd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Cyfle i wylio dolffiniaid

21/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau wedi lansio prosiect newydd o'r enw Gwylio Dolffiniaid er mwyn monitro cydymffurfiad â'r Cod Morol a chasglu data gwerthfawr am ein mamaliaid morol.

darllenwch mwy

Lansio prosiect i ddarganfod achos ma...

21/06/2017
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Fe fydd prosiect newydd yn dechrau i geisio darganfod beth sy’n achosi marwolaethau cocos yng Nghilfach Tywyn, ger Llanelli.

darllenwch mwy

Ymateb chwyrn i erthygl yn Y Guardian

21/06/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae erthygl sydd wedi ymddangos ar wefan y Guardian wedi derbyn ymateb chwyrn o ganlyniad i’r sylw at addysg cyfrwng Cymraeg.

darllenwch mwy

Angen mwy o sylw i'r Gymraeg wrth god...

20/06/2017
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae’r mudiad Dyfodol i’r Iaith wedi galw am well sylw i’r Gymraeg wrth benderfynu ar faterion cynllunio wrth godi tai newydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi Llywyddion Anrhydeddus Prifw...

20/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae awdurdodau’r Brifwyl wedi cyhoeddi enwau Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.

darllenwch mwy

Dwy gymuned yn dathlu dechrau cynhyrc...

20/06/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd cymunedau Dyffrynnoedd Ogwen a Phadarn/Peris yng Ngwynedd yn dathlu ddydd Sadwrn yma wrth iddynt ddechrau cynhyrchu trydan dros eu hunain o ganlyniad i'r datblygiadau trydan dwr newydd.

darllenwch mwy

Adrodd hanes dyn o'r Iseldiroedd a se...

19/06/2017
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd cyfrol yn cael ei chyhoeddi yr wythnos hon gan Wasg Y Lolfa yn adrodd hanes dyn busnes llwyddiannus o’r iseldiroedd a sefydlodd gwmni waffl adnabyddus.

darllenwch mwy

Dysgu am yr Eisteddfod yn Ysgolion Môn

19/06/2017
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd disgyblion Ysgol Bryngwran yfory yn cael cyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i’r ysgol dderbyn copi o becyn addysg newydd ychydig wythnosau cyn cynnal yr ŵyl ym Modedern o 4-12 Awst.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn dros annibyniaeth i Gy...

19/06/2017
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Fe gafodd llyfryn yn dadlau dros annibyniaeth ei lansio ddydd Sadwrn gan fudiad YesCymru yn ystod ei cynhadledd flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy