Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Côr merched Sir Gâr yn dod yn ail trw...

25/07/2017
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Newyddion

Daeth parti o ferched ifanc o Sir Gaerfyrddin yn ail allan o naw gwlad yng Nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision 2017 dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Croesawu argymhellion i ehangu gwaith...

25/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu argymhellion i ehangu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys addysg bellach.

darllenwch mwy

Neges o'r gorffennol i ansicrwydd y p...

24/07/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae rhifyn newydd O’r Pedwar Gwynt yn teithio drwy ofod ac amser yr haf hwn. O San Francisco yn 1967 i Québec, dros Fôr Iwerydd i’r Almaen yn 1968 ac yna i Brâg 1924. Cyn dychwelyd o’r diwedd i goflaid gynnes Môn mam Cymru a’r presennol.

darllenwch mwy

Profiadau ingol o fyw gyda galar

24/07/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol a gyhoeddir yr wythnos hon yn ceisio torri’r tabŵ sydd o amgylch galar gan gynnig cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg i’r rhai sydd yn ymdopi ag ef.

darllenwch mwy

Twf addysg Gymraeg: her i Gymdeithas ...

24/07/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi ysgrifennu llythyr at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn am eglurhad am sut y maent yn gwneud ei waith o ran sicrhau bod ei haelodau yn darparu’n ddigonol at anghenion addysg Gymraeg a thargedau’r Llywodraeth am dwf. 

darllenwch mwy

Lansio cynlluniau i godi Cylch Haearn...

21/07/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cynlluniau yn cael eu datgelu heddiw am brosiect gwerth £630,000 yng Nghastell Fflint, i godi cerflun trawiadol o’r enw’r Cylch Haearn.

darllenwch mwy

Hwb i'r diwydiant cig oen yng Nghymru

21/07/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi croesawu’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i ...

21/07/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir yn dychwelyd i Bromenad Aberystwyth ddydd Sul, 13 Awst gyda mynediad am ddim i fwynhau cynnyrch lleol ac amrywiaeth i ddiddanu’r teulu cyfan.

darllenwch mwy

Llyfr plant newydd yn codi ymwybyddia...

20/07/2017
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr newydd Cymraeg ar gyfer plant a gyhoeddir yr wythnos hon yn dysgu moeswers bwysig am beidio â thaflu sbwriel i’r môr.

darllenwch mwy

Galw am oedi i ariannu ysgolion oherw...

20/07/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn pryderu y bydd datblygiad addysg Gymraeg yn cael ei rwystro tan 2024 wrth i Awdurdodau Lleol gyflwyno ceisiadau am gyllid erbyn diwedd Gorffennaf.

darllenwch mwy