Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Perfformiad cerddorfaol cyntaf Richar...

31/08/2017
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae cyd-sefydlydd y Gorky’s Zygotic Mynci, Richard James, yn ymuno â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i roi’r perfformiad cyntaf erioed o’i ddarn cerddorfaol cyntaf ar 18 Tachwedd yn Pontio, Bangor.

darllenwch mwy

Nawdd i gynnal ymchwil pellach ar gle...

31/08/2017
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae ymchwilwyr yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor wedi derbyn dros hanner miliwn o bunnoedd o nawdd gan Lywodraeth Cymru i gynnal ymchwil pellach ar glefyd Dementia.

darllenwch mwy

Ymgyrch newydd yn dechrau i ddathlu c...

31/08/2017
Categori: Bwyd, Newyddion

Mae paratoadau yn ei lle ar gyfer Wythnos Caru Cig Oen Cymru a fydd yn dechrau ar Fedi 1af gyda’r ymgyrch hysbysbu newydd yn ymddangos ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy

Penodi crefftwr i gadair Eisteddfod G...

30/08/2017
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi penodi crefftwr i greu Cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 i gyd-fynd gyda dathlu pen-blwydd Amgueddfa Sain Ffagan yn 70 oed.

darllenwch mwy

Ail fyw perfformiadau bywiog Maes B

30/08/2017
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cawn ail-fyw rhai o'r perfformiadau bywiog a'r wefr y profodd y bandiau a'r ymwelwyr mewn rhifyn 'Maes B' arbennig o'r gyfres Ochr 1, nos Iau yma ar S4C.

darllenwch mwy

Enw newydd yn diddanu plant Cymru

30/08/2017
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd wyneb newydd yyn cadw cwmni i blant a rhieni ar Cyw bob bore o ddydd Llun yma sef y cyflwynydd newydd, Elin Haf. Bydd Elin yn ymuno â chriw cyflwyno Cyw sy'n darparu rhaglenni hwyliog i blant meithrin.

darllenwch mwy

Datblygu paciau cefn bychain i wenyn

29/08/2017
Categori: Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae project newydd cyffrous i ddatblygu ffordd newydd i ddilyn gwenyn drwy’r tirlun yn datblygu’n dda yn ôl gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Adeiladau hanesyddol yn agor ei drysa...

29/08/2017
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd mynediad am ddim i’r cyhoedd i nifer o adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy y mis Medi hwn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol am athronydd o fri

29/08/2017
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae cyfrol newydd a gyhoeddir fis yma yn edrych o’r newydd ar syniadaeth yr athronydd o Gymro J.R. Jones yn y gobaith o’u cyflwyno i ddarllenwyr newydd.

darllenwch mwy

Cymru’n paratoi am ‘Wythnos Caru Cig ...

24/08/2017
Categori: Bwyd

Mae ‘Wythnos Caru Cig Oen’, yr ymgyrch ar lawr gwlad a ddechreuwyd gan ffermwyr defaid i dynnu sylw at eu cynnyrch rhagorol, yn ôl – ac mae’n fwy nag erioed gyda digwyddiadau ledled y wlad a thu hwnt i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

darllenwch mwy