Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Wicipediwr parhaol cyntaf Gwledydd Pr...

02/08/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Wicipediwr parhaol cyntaf gwledydd Prydain newydd ddechrau ei swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol.

darllenwch mwy

Lansio nofel am Gymru'r dyfodol

02/08/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Pobol Cymru’r dyfodol sydd wrth galon nofel newydd Catrin Dafydd a gyhoeddir yr wythnos hon gan Wasg y Lolfa.

darllenwch mwy

A Oes Heddwch? yn cofio aberth Hedd Wyn

01/08/2017
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol ar nos Wener yma yn cofio aberth Hedd Wyn a’r genhedlaeth o fechgyn ifanc a gollwyd yn y Rhyfel Mawr ganrif yn ol, yn ystod y perfformiad agoriadol, A Oes Heddwch?

darllenwch mwy

Cynhyrchiad newydd sy'n chwalu ffiniau

01/08/2017
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i eisteddfodwyr gael cipolwg ar fath o gynhyrchiad sy’n gwbl newydd i’r theatr Gymreig, sef cynhyrchiad artistig a theatraidd sydd yn cyfuno ffeithiau a gwyddoniaeth â geiriau, delweddau a cherddoriaeth wreiddiol er mwyn cyfleu gwybodaeth ac ennyn trafodaeth.

darllenwch mwy

Dathlu bywyd un o arloeswyr y byd adl...

01/08/2017
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd S4C yn dathlu bywyd a gwaith un o arloeswyr byd adloniant ysgafn yng Nghymru, y diweddar Peter Elias Jones ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy