Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Annog dechrau bob sgwrs yn y Gymraeg

19/09/2017
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Eleni yw 5ed pen-blwydd Diwrnod Shwmae Su'mae, diwrnod cenedlaethol sydd yn dathlu'r Gymraeg, drwy annog a rhoi hyder i bobol i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Lleoliadau newydd i Ŵyl Fwyd Caernarf...

18/09/2017
Categori: Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn cael ei chynnal am y drydedd tro ar Fai 12fed, 2018 ar leoliadau newydd yng Nghaernarfon.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth y...

18/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd dros 100 o bobl o bob cwr o’r wlad yn cymryd rhan mewn digwyddiad Gwneud Gwahaniaeth i wirfoddolwyr ar ddiwedd y mis, o dan arweiniad yr elusen gadwraeth leol Cymdeithas Eryri.

darllenwch mwy

Vaughan Roderick yn rhoi pen ar y bloc

18/09/2017
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd y degawd nesaf gyda’r mwyaf arwyddocaol erioed i wleidyddiaeth Cymru, yn ôl Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, ar achlysur cyhoeddi cyfrol o’i waith i nodi ugain mlynedd wedi i Gymru bleidleisio dros gael Cynulliad Cenedlaethol.

darllenwch mwy

Pryderon amaethwyr dros ymgynghoriad ...

15/09/2017
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae ffermwyr led-led Cymru wedi mynegi pryderon ynglŷn â’r cynigion sy’n cael eu gwneud yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru wrth reoli adnoddau naturiol Cymru, yn ol Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Diwrnod o hwyl yn Aberhonddu i groesa...

15/09/2017
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Disgwylir y bydd tref Aberhonddu yn fwrlwm o goch, gwyn a gwyrdd ar ddydd Sadwrn 7fed o Hydref 2017 wrth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd ddod at ei gilydd i groesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i Frycheiniog a Maesyfed ym mis Mai 2018.

darllenwch mwy

Ugain mlynedd o ddatganoli; beth yw c...

15/09/2017
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Union ugain mlynedd ers araith Ron Davies, yn y rhaglen Huw Edwards: Datganoli 20 ar S4C nos Fawrth yma, mae'r newyddiadurwr a darlledwr yn ymweld â phobl a busnesau ar hyd a lled y wlad i bwyso a mesur effaith datganoli ar fywyd yng Nghymru heddiw.

darllenwch mwy

Datblygu Pelydr-X newydd arloesol i a...

14/09/2017
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth ymhlith y cyntaf i ddefnyddio adnodd pelydr-x newydd arloesol yn un o ganolfannau ymchwil gwyddonol mwyaf datblygedig y byd.

darllenwch mwy

Dysgu'r Gymraeg yn docyn i lwyddiant

14/09/2017
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Jan Evans sy’n swyddog Gorfodi Sifil gyda Chyngor Sir Gâr wedi darganfod mai dysgu Cymraeg yw’r tocyn i lwyddiant ac wrth i dymor newydd ddechrau, mae’n annog pobl i ddechrau dysgu’r iaith.

darllenwch mwy

Syllu ar y sêr yng Nghestyll Cymru

14/09/2017
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres o ddigwyddiadau syllu ar y sêr yn cael eu cynnal yr hydref hwn mewn pump o gestyll Cymru, gan roi cyfle i ymwelwyr astudio’r sêr ac archwilio’r safle ar ôl iddi dywyllu.

darllenwch mwy