Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 72 cofnodion | Tudalen 1 o 8

Cyngerdd Heddwch Karl Jenkins ar S4C

31/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r cyfansoddwr adnabyddus, Karl Jenkins yn paratoi i arwain perfformiad o ‘Y Dyn Arfog: Offeren Dros Heddwch’ yn ninas Berlin i goffau canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr, gyda’r fydd yn darllediad yn cael ei ddangos mewn rhaglen arbennig Cyngerdd Heddwch Berlin ar Ddiwrnod y Cadoediad, dydd Sul, 11 Tachwedd.

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn arwyddo ymrwymiad...

31/10/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Cafodd ei gyhoeddi yr wythnos hon mewn cynhadledd yn Bali bod Prifysgol Bangor ymhlith llofnodwyr Ymrwymiad Byd-eang Economi Plastigau Newydd i daclo gwastraff plastig yn ein moroedd.

darllenwch mwy

Cofio aberth TH Parry Williams ganrif...

31/10/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Ganrif ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf daeth gwybodaeth newydd am yr effaith bellgyrhaeddol a gafodd y rhyfel ar un o feirdd a llenorion enwocaf Cymru – T. H. Parry Williams.

darllenwch mwy

Parcio am ddim yng nghanol trefi Sir Gâr

30/10/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyflwyno cyfnodau parcio am ddim mewn meysydd parcio arhosiad byr ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd a ddechreuodd yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Newidiadau i daliadau ffermio am ddin...

30/10/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhybuddio y gallai newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru i daliadau ffermio ddinistrio'r Gymraeg ar lawr gwlad.

darllenwch mwy

Prosiect henebion yn prynu ei ganfed ...

29/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect Hel Trysor; Hel Straeon wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi cyrraedd carreg filltir arbennig, gan brynu ei ganfed eitem archaeolegol.

darllenwch mwy

Ysgol o Lanrwst yn ennill cystadleuae...

29/10/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Ffilm fer wedi’i hanimeiddio gan ddisgyblion ysgol gynradd o ogledd Cymru yw enillydd cystadleuaeth animeiddio codio ‘scratch’ Cymru Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Lansio fideos dysgu Ukuleles ar-lein ...

29/10/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Bydd y cyntaf o wyth fideo yn cefnogi dysgu’r ukulele trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei lansio ar-lein gan Menter Iaith Môn yfory.

darllenwch mwy

Paratowch am lai o olau dydd wrth fen...

26/10/2018
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i ni baratoi i droi’r clociau’n ôl y penwythnos hwn gofynwn i gerddwyr gynllunio eu teithiau i gefn gwlad neu fynyddoedd Eryri’n ofalus dros y misoedd nesaf, gan gofio caniatau ar gyfer llai o olau dydd.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau gynnig gwasanaethau ...

26/10/2018
Categori: Arian a Busnes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda llai na blwyddyn cyn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, a gynhelir yn Llanrwst o 3-10 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Eisteddfod, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chymraeg Byd Busnes, yn cyd-drefnu dwy sesiwn arbennig er mwyn i gwmnïau a busnesau lleol ar hyd a lled y dalgylch gael gwybod mwy am y gwasanaethau y bydd y Brifwyl am eu prynu a’u hurio dros y misoedd nesaf.

darllenwch mwy