Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 72 cofnodion | Tudalen 2 o 8

Arddangosfa Artes Mundi 8 yn agor yng...

26/10/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Gwobr ac Arddangosfa Artes Mundi 8 yn agor ei drysau heddiw yng Nghaerdydd wrth gyflwyno arddangosfa sylweddol o waith gan bump o artistiaid cyfoes mwyaf heriol ac arloesol y byd.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn agor Canolfan ...

25/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Llenyddiaeth

Agorwyd Canolfan S4C Yr Egin – canolfan greadigol a digidol newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – yn swyddogol heddiw gan y Gwir Anrh. Carwyn Jones, AC, Prif Weinidog Cymru.

darllenwch mwy

Arbenigwr o Brifysgol Bangor yn gofyn...

25/10/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd Dr. Prysor Williams o Brifysgol Bangor yn annerch cynrychiolwyr o fyd amaeth mewn cynhadledd arbennig Hybu Cig Cymru yn gofyn y cwestiwn ‘Cig Coch o Gymru – yn fwy gwyrdd na’r disgwyl?’

darllenwch mwy

Cyd-destun a chanlyniadau refferendwm...

25/10/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cyd-destun a chanlyniadau Brexit fydd ffocws darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Fercher nesaf.

darllenwch mwy

Lansio cyfrol yn edrych ar fywyd TH P...

25/10/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr sydd wedi lansio yr wythnos hon gan Wasg y Lolfa yn datgelu sawl peth newydd am fywyd a gyrfa un o lenorion Cymraeg enwocaf yr ugeinfed ganrif.

darllenwch mwy

Cyfle i ddysgu am ein storïau celfydd...

24/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Bydd Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor yn ymuno ag amgueddfeydd led-led y wlad ar gyfer Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni, gaiff ei chynnal rhwng 27 Hydref – 4 Tachwedd.

darllenwch mwy

Dathlu llwyddiannau Dysgu Gydol Oes y...

24/10/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Dathliad o gariad at ddysg oedd seremoni Gwobrau Dysgu Gydol Oes a Dysgu Cymraeg Prifysgol Aberystwyth ddydd Llun yma.

darllenwch mwy

Dathlu pen-blwydd Cân i Gymru yn hann...

24/10/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd y rhaglen eiconig yn dathlu pen-blwydd Cân i Gymru yn 50 ym mis Mawrth 2019, felly mae’n addo bod yn gystadleuaeth i’w chofio.

darllenwch mwy

Gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar...

23/10/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun sy’n gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar gael yn hawdd ym myd technoleg.

darllenwch mwy

Dyfodol y diwydiant cig yn y fantol y...

23/10/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd yr wythnosau nesaf o drafodaethau rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd o bwysigrwydd enfawr o ran dyfodol diwydiant bwyd Cymru, yn ôl Kevin Roberts, Cadeirydd Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy