Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 72 cofnodion | Tudalen 3 o 8

Datblygiad eco-gartrefi gwerth £4mili...

23/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd ei gyhoeddi y bydd 30 o gartrefi eco-gydnaws yn cael eu hadeiladu ym Mhorth Tywyn yn Sir Gâr o ganlyniad i fuddsoddiad gwerth £4miliwn gan Gartrefi Croeso, sef cwmni tai newydd Cyngor Sir Caerfyrddin.

darllenwch mwy

Cyllid i helpu'r trydydd sector i bar...

22/10/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd cymorth ariannol ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector wrth i Brydain baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Cynhadledd atal gwastraff yn denu bus...

22/10/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd

Mynychodd dros 40 o fusnesau bwyd a diod o bob cwr o Gymru i’r Gynhadledd Atal Gwastraff yng Nghanolfan Bwyd Cymru yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Sioe deithiol yn hybu gwerthiant Cig ...

22/10/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch yn ystod yr haf i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI yn uniongyrchol i ddefnyddwyr mewn siopau mawr ledled Cymru a Lloegr wedi arwain at gynnydd sydyn mewn gwerthiant.

darllenwch mwy

Agor adeiladau diweddaraf Sain Ffagan

19/10/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gwahoddir ymwelwyr â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru – atyniad treftadaeth fwyaf a mwyaf poblogaidd Cymru – i ddod i ‘greu hanes’ yn dilyn cwblhau project ailddatblygu £30 miliwn.

darllenwch mwy

Staff Cyngor Ceredigion yn dathlu Diw...

19/10/2018
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bu staff Cyngor Sir Ceredigion yn dathlu diwrnod Shwmae Su’mae wrth goginio yr wythnos hon yn ystod eu sesiwn wythnosol o Glwb Cinio Cymraeg.

darllenwch mwy

Noson Gwylwyr S4C yn dod i Landudno

19/10/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i bobl Llandudno a'r ardal roi eu barn am S4C yn y Noson Gwylwyr a fydd yn cael ei chynnal yn Ystafell Dewi Sant yn Venue Cymru nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Cigyddion o Gymru yn dod i'r brig mew...

18/10/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae dau gigydd o Gymru ymhlith pump sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth bwysig i gigyddion ledled gwledydd Prydain.

darllenwch mwy

Gwefan i ddysgwyr yn dathlu 100,000 o...

18/10/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r cylchgrawn digidol parallel.cymru yn dathlu blwyddyn gyntaf lwyddiannus a 100,000 o ymweliadau tudalen.

darllenwch mwy

Rhai o gymunedau Gwynedd am gael myne...

18/10/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae grwpiau cymunedol ledled Gwynedd yn cael eu hannog i wneud y mwyaf o gynllun newydd fydd yn cynnig mynediad at gyfrifiaduron a’r we i’r cyhoedd.

darllenwch mwy