Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Cwmnïau’r stryd fawr yn datgan fod y ...

27/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mewn adroddiad busnes fydd yn cael ei gyhoeddi'r wythnos hon, mae nifer o gwmnïau mawr wedi datgan fod y Gymraeg o fantais i ehangu eu busnes yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cynllun newydd i annog cynnydd mewn s...

27/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Ddydd Llun yma fe gyhoeddodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, fuddsoddiad dros £300,000 mewn cynllun peilot prentisiaethau coedwigaeth newydd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi nofel a ddaeth yn ail yng Ng...

26/11/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r nofel a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yn cael ei chyhoeddi yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn anelu i ddenu di...

26/11/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Bydd Tîm Digwyddiadau Busnes Llywodraeth Cymru yn ceisio dod â mwy o gynadleddau, cyfarfodydd ac arddangosfeydd i'r wlad yn sgil presenoldeb Cymru mewn sioe fasnach ryngwladol yn Barcelona yr wythnos hon.

darllenwch mwy

S4C yn ennill gwobr BAFTA plant gyda ...

26/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cyfres antur ddychrynllyd i bobl ifanc, Prosiect Z, wedi ennill gwobr BAFTA Plant 2018.

darllenwch mwy

Trefdraeth yn Sir Benfro ar fin elwa ...

23/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Trefdraeth yng Ngogledd Sir Benfro ar fin elwa ar ganolfan a llyfrgell newydd dan yr un to, a’r rheini’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, wedi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gymeradwyo trosglwyddo adeilad ei hen ganolfan wybodaeth fel ased cymunedol.

darllenwch mwy

Dathlu’r hengerdd mewn cynhadledd und...

23/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd penblwydd cyhoeddi dwy gyfrol nodedig o lenyddiaeth Gymraeg yn cael ei ddathlu ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Sêren y byd rygbi am agor stondin Hyb...

23/11/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Sêren y byd rygbi am agor stondin Hybu Cig Cymru yn y Ffair Aeaf


Elinor Snowsill

Bydd un o eilunod dilynwyr rygbi Cymru, Shane Williams, yn siŵr o ddenu tyrfaoedd ar ddiwrnod agoriadol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt ar 26 Tachwedd.

darllenwch mwy

Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Wrecsam...

22/11/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Wrecsam wedi ei newid i fod yn niweidiol i’r Gymraeg, yn ôl ymgyrchwyr.

darllenwch mwy

Nosweithiau newydd Cicio’r Bar i ddat...

22/11/2018
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfres newydd o nosweithiau barddoniaeth a cherddoriaeth yn cael ei lansio yn Stiwdio Berfformio Canolfan y Celfyddydau Prifysgol Aberystwyth heno.

darllenwch mwy