Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Angen blaenoriaethu Deddf Addysg Gymr...

22/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mewn cynhadledd yng Nghaerdydd heddiw, bydd mudiadau iaith yn datgan bod angen blaenoriaethu Deddf Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn Nh...

21/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd digwyddiad unigryw i nodi diwedd y Rhyfel Byd cyntaf a’r dyhead am heddwch yn cael ei berfformio yng Nghapel Moreia, Trawsfynydd ddydd Sul yma.

darllenwch mwy

Ethan Williams o’r Beddau ger Pontypr...

21/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Ethan Williams o’r Beddau ger Pontypridd yw Llywydd newydd yr Urdd ar gyfer tymor 2018/19.

darllenwch mwy

Traddodi darlith am Ddinasyddiaeth yn...

21/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i'r dadlau gwleidyddol o amgylch ymadawiad Prydain â’r Undeb Ewropeaidd barhau, fe fydd yr Athro Daniel G Williams yn edrych ar ddinasyddiaeth yng nghysgod Brexit yn Narlith Flynyddol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Cymru yn Mhrisysgol Aberystwyth nos Wener yma.

darllenwch mwy

Cynllun i drawsnewid hen neuadd farch...

20/11/2018
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae hen neuadd y farchnad yn Llandeilo, sy'n adfail ar hyn o bryd, i'w drawsnewid yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd yn y dref.

darllenwch mwy

Treialu technoleg sy'n helpu'r rhai s...

20/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i helpu'r rhai sy'n byw gyda dementia yn cael ei threialu am y tro cyntaf yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 3588 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.226.245.48
  REMOTE_PORT : 16054
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2018/month/11/page/3
  REQUEST_URI : /blog/archives/year/2018/month/11/page/3

Dim pwynt cael polisi newydd heb ei w...

20/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

O flaen dadl yn y Cynulliad Cenedlaethol yfory ar ddyfodol ysgolion gwledig, mae Cymdeithas yr Iaith wedi dweud wrth yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams nad oes pwynt mewn cyhoeddi côd newydd gyda rhagdyb o blaid ysgolion gwledig os gall Awdurdodau Lleol ei anwybyddu.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 3587 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.226.245.48
  REMOTE_PORT : 16054
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2018/month/11/page/3
  REQUEST_URI : /blog/archives/year/2018/month/11/page/3

Siopa Nadolig, cerddoriaeth a mwy yn ...

19/11/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Dewch draw i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth nos Iau, Rhagfyr 6ed ble bydd cyfle i siopa, mwynhau gwledd o weithgareddau, bwyta a gwrando ar lais unigryw’r gantores Alys Williams.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/results.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 3586 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
  REMOTE_ADDR : 3.226.245.48
  REMOTE_PORT : 16054
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/results.php
 REQUEST_METHOD : GET
  QUERY_STRING : url_full=/blog/archives/year/2018/month/11/page/3
  REQUEST_URI : /blog/archives/year/2018/month/11/page/3

Cyfle i fwynhau hud y Nadolig yng Ngh...

19/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae dau o brif atyniadau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal digwyddiadau a all eich helpu i gael blas ar hwyl yr ŵyl.

darllenwch mwy

Tymheredd iâ yn gynhesach na’r disgwy...

19/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae tymheredd yr iâ o fewn rewlif ucha’r byd ar lethrau Mynydd Everest yn gynhesach na'r disgwyl, yn ôl ymchwil newydd gan rewlifegwyr o brifysgolion Aberystwyth, Kathmandu, Leeds a Sheffield.

darllenwch mwy