Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ...

16/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

darllenwch mwy

Pwerdy iaith Aberaeron yn cynnal gig ...

16/11/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd Pwerdy Iaith Aberaeron yn dathlu’r Nadolig gyda gig arbennig yng nghwmni Patrobas ac Eleri Llwyd ar nos Wener, 14 Rhagfyr.

darllenwch mwy

Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cym...

16/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd rhai o gasgliadau pwysig Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dod i Benfro yn dilyn cyhoeddi cydweithrediad cyffrous gyda Chyngor Sir Penfro.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn werth £25.5 mil...

15/11/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe amcangyfrifiwyd mai £25.5m oedd effaith economaidd Urdd Gobaith Cymru ar Gymru yn 2017-18, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd mewn digwyddiad yn y Senedd heddiw.

darllenwch mwy

Menter Bro Ogwr yn dathlu chwarter ca...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio.

darllenwch mwy

Plant yn meddiannu Llyfrgell Genedlae...

15/11/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd plant wedi meddiannu Llyfrgell Genedlaethol Cymru heddiw ac yn gwneud y gwaith y mae staff y Llyfrgell yn ei wneud fel arfer.

darllenwch mwy

Grav yn dal i ysbrydoli ddegawd ers e...

14/11/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Dros ddegawd ers colli Grav, mae’r cof a’r parch iddo mor amlwg ag erioed, gyda llyfr newydd yn cael ei gyhoeddi o’r enw Storis Grav.

darllenwch mwy

Cyfleoedd amhrisiadwy ar gyfer Llysge...

14/11/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Bu Llysgenhadon Arian Ifanc Ceredigion yn brysur yn ystod gwyliau hanner tymor wrth iddynt ddechrau eu hyfforddiant yn barod i fynd yn ôl i'w hysgolion a'u clybiau i ddarparu gweithgareddau chwaraeon.

darllenwch mwy

Gweinidog yn cyfaddef efallai na fydd...

14/11/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu datganiad gan Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan gerbron pwyllgor heddiw bod posibilrwydd na fydd Deddf Iaith newydd cyn yr etholiadau nesaf. Byddai hyn yn golygu y byddai rôl Comisiynydd y Gymraeg yn parhau.

darllenwch mwy

Prynhawn da yn dathlu ei phen-blwydd ...

13/11/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe fydd y rhaglen boblogaidd Prynhawn Da ar S4C yn dathlu ei phen-blwydd yn ugain oed ddydd Gwener ac i ddathlu, fe fydd sawl wyneb cyfarwydd yn dychwelyd i’r soffa eiconig - gan gynnwys y cyflwynwyr gwreiddiol Elinor Jones a Lyn Ebenezer.

darllenwch mwy