Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Arddangosfa yn coffáu’r Rhyfel Mawr a...

13/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae arddangosfa ynghylch effaith y Rhyfel Mawr ar y Môr ar Lanelli wedi agor yn Amgueddfa Parc Howard.

darllenwch mwy

Lansio cynllun newydd i gynorthwyo at...

13/11/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae ffocws cenedlaethol newydd ar ddysgu proffesiynol a dulliau dysgu hyblyg nad ydynt yn amharu ar y diwrnod ysgol yn rhan o becyn gwerth £24 miliwn wedi cael ei lansio gan Lywodaeth Cymru i helpu athrawon i gyflwyno cwricwlwm newydd Cymru.

darllenwch mwy

Cynlluniau ar y gweill i wella profia...

12/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau gan Cadw i wella profiadau ymwelwyr Castell Caernarfon yn dilyn buddsoddiad gwerth £3.3 miliwn gan raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Croeso Cymru.

darllenwch mwy

Amgueddfa Ceredigion yn dathlu cyfnod...

12/11/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Amgueddfa Ceredigion yn dechrau cyfnod y Nadolig gyda diwrnod hudolus, ar Rhagfyr 1af.

darllenwch mwy

Plant yn plannu bylbiau cennin pedr e...

12/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae disgyblion Ysgol Llanystumdwy wedi bod yn plannu 200 o fylbiau Cennin Pedr ar dir Amgueddfa Lloyd George yn ddiweddar fel rhan o brosiect cymunedol gyffrous newydd.

darllenwch mwy

Un Bore Mercher wedi ei henwebu am wo...

09/11/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cyfres lwyddiannus S4C Un Bore Mercher wedi cael ei henwebu yng Ngwobrau Rhyngwladol Drama C21 2018 yng nghategori Drama Gorau Drama Mewn Iaith Heblaw Saesneg.

darllenwch mwy

Mwy o sylw i falwod dŵr croyw Cymru d...

09/11/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi derbyn grant o £64,500 gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer project treftadaeth natur Codi i’r Wyneb. Diolch i arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bwriad y project yw creu canllaw adnabod newydd ar gyfer malwod dŵr croyw’r DU, gyda chymorth pobl o bob cwr o Gymru.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd yn chwilio am syniada...

09/11/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd yn awyddus i weithio gyda thair cymuned yng Ngwynedd er mwyn treialu dullliau newydd gwahanol fydd yn cynyddu ymwelwyr i’r stryd fawr.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am ddatganoli da...

08/11/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i’r cyhoeddiad heddiw gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Jeremy Wright wrth agor pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin nad oedd yn gwylio S4C trwy alw am ddatganoli darlledu.

darllenwch mwy

Apêl Teganau blynyddol Cyngor Sir Cae...

08/11/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Apêl Teganau blynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin bellach yn ei hanterth ac yn derbyn teganau hyd at Noswyl Nadolig.

darllenwch mwy