Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Dathlu #DyddMiwsigCymru

09/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw yw #Dydd Mwisig Cymru ac mae'n gyfle i bobl o bob oed i ddathlu a darganfod cerddoriaeth Gymraeg o bob math. Dewch i ddathlu ein diwylliant cyfoes!

darllenwch mwy

Cyhoeddi prif weithredwr newydd yr Ei...

09/02/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol Cymru mai Betsan Moses sydd wedi’i phenodi’n Brif Weithredwr newydd y sefydliad. Bydd yn olynu Elfed Roberts a fydd yn ymddeol yn dilyn dros 30 mlynedd yn y swydd.

darllenwch mwy

Lansiad swyddogol ffilm fer yn hybu a...

08/02/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ffilm fer newydd sbon yn hybu addysg Gymraeg wedi cael ei lansio’n swyddogol yr wythnos hon mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd.

darllenwch mwy

Agor sefydliad dur a metelau newydd y...

08/02/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Cafodd sefydliad dur a metelau newydd ei agor ym Mhrifysgol Abertawe, gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

darllenwch mwy

Ffilm diogelwch ar Snapchat yn ennill...

08/02/2018
Categori: Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Enillodd ffilm fer a grëwyd gan ddisgyblion drama Blwyddyn 12 Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yr ail wobr mewn cystadleuaeth genedlaethol.

darllenwch mwy

Gwobrwyo personoliaethau chwaraeon y ...

07/02/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cafodd y chwaraewr rygbi Jonathan Davies ei enwi'n Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn yn Sir Gâr mewn seremoni wobrwyo yn ddiweddar.

darllenwch mwy

Arddangosfa Da Vinci yn dod i Gaerdydd

07/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

I nodi 500 mlwyddiant marwolaeth Leonardo da Vinci, bydd 12 o ddarluniau gorau meistr y Dadeni o’r Casgliad Brenhinol yn dod i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym mis Chwefror fel rhan o arddangosfa aml-leoliad ar draws gwledydd Prydain.

darllenwch mwy

DJ yn annog pobl i gymryd rhan yn Nyd...

07/02/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod – dyna’r neges gan DJ Radio 1 Huw Stephens wrth iddo annog pobl a mannau ledled Cymru i gymryd rhan a dod o hyd i’w hoff sain newydd ar drydydd Dydd Miwsig Cymru a gynhelir dddd Gwener yma.

darllenwch mwy

Llawer o Gymru yn deffro i drwch o eira

06/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Deffrodd llawer o Gymru i drwch o eira ben bore heddiw, ac wrth i’r tywydd oer barhau, mae'r swyddfa dywydd yn rhybuddio am nosweithiau rhewllyd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr rhanbarthol gwobrau...

06/02/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ar ôl i 400 o enwau ddod i law ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Cymru, cafodd 44 o fusnesau eu dewis yn enillwyr rhanbarthol.

darllenwch mwy