Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Mentrau Iaith yn dathlu Dydd Miwsig C...

06/02/2018
Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

I ddathlu'r cyfoeth o gerddoriaeth Gymraeg ar 9 Chwefror, bydd y Mentrau Iaith yn arddangos arwyr tawel y sin gerddoriaeth Gymraeg, o artistiaid ifanc a threfnwyr gigs i DJs ysgol.

darllenwch mwy

Cyfarwyddwr newydd Canolfan y Celfydd...

05/02/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi penodiad Dafydd Rhys fel Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

darllenwch mwy

Iolo Williams i agor Arddangosfa Wallace

05/02/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith arloesol Cymro nodedig a ddarganfu’r broses o esblygiad trwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, yn cael ei hagor gan y cyflwynydd teledu a’r naturiaethwr blaenllaw Iolo Williams yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau yma.

darllenwch mwy

Dathlu chwarter canrif o wasanaeth ym...

05/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd pedwar aelod o staff Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro blaciau arbennig bob un i ddathlu chwarter canrif o wasanaeth i’r sefydliad.

darllenwch mwy

Dathlu cynnyrch lleol gyda brecwast f...

02/02/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Cynhaliodd Cangen Sir Ddinbych o Undeb Amaethwyr Cymru frecwast ffermdy ddydd Sadwrn diwethaf yn Neuadd Bentref Llansannan.

darllenwch mwy

Ffilm o Brifysgol Aberystwyth yn cipi...

02/02/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae ffilm ddogfen arsylwol gan fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth yn un o bum enillydd yng Ngwobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru 2018.

darllenwch mwy

Dysgwyr Cymraeg ifanc yn dod at ei gi...

02/02/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd cynhadledd arbennig yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd y penwythnos hwn, fydd yn dod ag oddeutu 50 o ddysgwyr Cymraeg ifanc at ei gilydd ar gyfer rhaglen yn llawn o weithgareddau, cyfleoedd newydd a thrafodaethau trwy gyfrwng ac am yr iaith.

darllenwch mwy

Defnyddio llyfr Cyw i hybu llythrenne...

01/02/2018
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae llyfr Cymraeg gwreiddiol i blant wedi ei ddewis ar gyfer cynllun cyffrous gan Lywodraeth Cymru i hybu llythrenedd yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

darllenwch mwy

Parc Cenedlaethol Eryri yn wynebu her...

01/02/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi fod toriadau yn wynebu’r awdurdod gyda phenderfyniadau anodd yn ei hwynebu wrth fynd i’r afael ag ymateb i her ariannol.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i Goedwig Cwmcarn

01/02/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bu’r Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Twristiaeth, yn ymweld â Choedwig Cwmcarn heddiw i ddathlu’r newyddion bod yr atyniad yn mynd i gael £160,000 i ehangu a gwellau gweithgareddau a chyfleusterau a gwella profiadau ymwelwyr.

darllenwch mwy