Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Dyddiad cau Gwobr Dysgwr y Flwyddyn y...

26/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Os ydych am enwebu rhywun neu'n bwriadu ymgeisio eich hun am gystadleuaeth Dysgwr y flwyddyn yn y Brifwyl eleni, mae yna lai na wythnos ar ôl i wneud hynny, cyn dyddiad cau y gystadleuaeth.  

darllenwch mwy

Lansio pecyn i hyrwyddo'r Gymraeg yn ...

26/03/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi lansio pecyn newydd i hyrwyddo'r Gymraeg ar lefel gymunedol.

darllenwch mwy

5 unigolyn am newid eu ffordd o fyw m...

23/03/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae cyn chwaraewr rygbi, mam yn ei harddegau a nyrs plant ymysg pum person sydd wedi’u dewis i serennu mewn rhaglen iechyd a ffitrwydd newydd ar S4C.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Dewi Sant

23/03/2018
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd neithiwr, gyda Gerald Williams, ceidwad yr Ysgwrn yn Nhrawsfynydd yn derbyn gwobr arbennig am gadw'r cof yn fyw am fywyd Hedd Wyn ei ewythr a fu farw ar faes y gad yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

darllenwch mwy

Myfyrwyr yn ymgiprys am goron goginio

23/03/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Mae’n dymor eisteddfota ar hyd Cymru wrth i blant gystadlu mewn gŵyliau cylch a sir yr Urdd er mwyn ennill yr hawl i gystadlu yn Llanelwedd adeg y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Gwenda Owen o Ruthun yw enillydd Tlws...

22/03/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid. Bydd yn cael ei chyflwyno mewn seremoni arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar Faes y Sioe, Llanelwedd ddiwedd mis Mai.

darllenwch mwy

Peidiwch a chau clybiau ieuenctid Gwy...

22/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi galw ar Gabinet Cyngor Gwynedd i oedi eu penderfyniad i gau clybiau ieuenctid Gwynedd am flwyddyn er mwyn ail-ystyried y cynllun, gan rybuddio bod y penderfyniad yn 'yn niweidiol i les pobl ifanc a'u dyfodol, ac i'r iaith Gymraeg fel iaith gymunedol'.

darllenwch mwy

Hybu Cymru mewn sioe dwristiaeth

22/03/2018
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Croeso Cymru gyda chymorth gwestai a busnesau eraill wedi bod yn arddangos y gorau sydd gan y wlad i’w gynnig mewn Sioe Twristiaeth a Theithio Prydain sy’n digwydd yr wythnos hon yn yr NEC, Birmingham.

darllenwch mwy

Beirniadu Gweinidog am wrthod cryfhau...

21/03/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrchwyr iaith wedi beirniadu penderfyniad Gweinidog y Gymraeg i wrthod argymhelliad trawsbleidiol i wella'r Safonau Iaith er mwyn sicrhau hawliau i gleifion dderbyn gofal iechyd yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Galw am gymorth tylluanod i daclo gwy...

21/03/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae tref Caernarfon wedi galw am gymorth o’r awyr i daclo’r broblem o wylanod yn poenydio trigolion, siopau ac ymwelwyr sy’n crwydro neu eistedd tu allan yn y dref gaareog.

darllenwch mwy