Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Ethol myfyrwraig o Lanrug yn lywydd n...

21/03/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Anna Wyn sydd wedi cael ei hethol fel Llywydd UMCA am y flwyddyn 2018-19 yn dilyn wythnos o bleidleisio.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffo...

20/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ein goleuadau am awr nos Sadwrn yma am 8.30pm i gefnogi Awr Ddaear WWF.

darllenwch mwy

Lansio cynllun i ddiogelu dyfodol Yr ...

20/03/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Wedi tair blynedd o drafodaethau ac ymgynghoriadau, mae cynllun arloesol sy’n amlinellu sut i ofalu am ddyfodol mynydd mwyaf eiconig Cymru, Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa, wedi gweld golau dydd.

darllenwch mwy

Awdur yn cyhoeddi nofel gyntaf ers 8 ...

20/03/2018
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae un o brif nofelwyr Cymru wedi cyhoeddi ei nofel gyntaf ers bron i ddeng mlynedd.

darllenwch mwy

Croesawu hawliau iaith newydd i gleifion

19/03/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi croesawu argymhellion gan bwyllgor trawsbleidiol yn y Cynulliad i newid rheoliadau iaith er mwyn sicrhau bod hawliau gan gleifion i ofal wyneb yn wyneb yn Gymraeg.

darllenwch mwy

Hwb i un o goedtiroedd derw esblennyd...

19/03/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae un o goetiroedd derw mwyaf ysblennydd Ewrop ar fin cael ei wneud yn gadarnach ac yn fwy cyfoethog o ran bywyd gwyllt.

darllenwch mwy

Bendith yn dychwelyd ar daith

19/03/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Bendith, prosiect cydweithiol y bandiau Cymraeg Colorama a Plu, yn dychwelyd i’r llwyfan gyda dwy sioe arbennig ar Ebrill 13 a 14eg, 2018.  

darllenwch mwy

Angen i bob awdurdod lleol ysgwyddo c...

16/03/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg wedi croesawu datganiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cynlluniau i ddatblygu Addysg Gymraeg gan awdurdodau lleol Cymru ar gyfer 2017-20.

darllenwch mwy

Darganfod trysorau yn y de orllewin

16/03/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae chwe darganfyddiad yn dyddio o 800CC i’r 16eg ganrif heddiw wedi cael eu dynodi’n drysor gan grwner yn Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb...

16/03/2018
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo cytundeb gyda Qatar Airways a fydd yn sicrhau lle mwy amlwg i Gymru o fewn marchnadoedd allweddol fel cyrchfan ar gyfer gwyliau a busnes.

darllenwch mwy