Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Gwahoddiad i roi sylwadau ar Gynllun ...

06/04/2018
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar y Cynllun newydd sy’n amlinellu sut y dylid defnyddio tir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Gyrfaoedd mewn bwyd yn cael sylw mewn...

06/04/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Newyddion

Cafodd athrawon eu hannog i ysbrydoli myfyrwyr i geisio am gyrfa yn y sector bwyd a diod mewn cynhadledd ddiweddar a drefnwyd gan Meat & Education a Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Apêl am luniau er mwyn dysgu myfyrwyr...

05/04/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl rannu’r lluniau a’r atgofion sydd ganddynt o ddau le gwyliau poblogaidd, sef Talacre yn Sir y Fflint a Gronant yn Sir Ddinbych – y system dwyni gyflawn olaf ar y rhan hon o’r arfordir.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn agor yn cofnodi gorsaf...

05/04/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

I gydfynd gyda Blwyddyn y Môr, mae arddangosfa wedi agor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy’n ddetholiad o brintiau o orsafoedd gwasanaeth achub arfordirol yr RNLI Cymreig a grëwyd gan Jack Lowe fel rhan o The Lifeboat Station Project; menter i gofnodi pob un o’r 238 gorsaf RNLI o gwmpas y Gwledydd Prydain ac Iwerddon.

darllenwch mwy

Lansio rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

04/04/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r rhifyn newydd o’r Pedwar Gwynt yn olrhain hanes saith chwyldro ynni ar ein Daear, herio’r farn mai pleidlais hiliol oedd y bleidlais Brexit yng Nghymru, a phaentio tywysogaeth Dafydd Elis-­‐Thomas.

darllenwch mwy

Dathlu a chydnabod llwyddiannau ieuen...

04/04/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol ar 17fed o Ebrill, a fydd yn gyfle i ddathlu a chydnabod cyflawniadau a llwyddiannau’r holl bobl ifanc a fu’n rhan o’r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Hanner miliwn o wrthrychau Amgueddfa ...

04/04/2018
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Am dros ganrif, bu Amgueddfa Cymru yn casglu gwrthrychau sy'n adlewyrchu hanes a chymeriad unigryw Cymru. Ond am y tro cyntaf, bydd hanner miliwn o gofnodion o'r casgliadau i'w gweld ar Casgliadau Ar-lein, ar wefan yr Amgueddfa.

darllenwch mwy

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ...

03/04/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed yn ystod mis Ebrill ac fe fydd yn rhoi perfformiad arbennig i gyd-fynd.

darllenwch mwy

Ffermwyr yn hybu bwyd o Gymru dros gy...

03/04/2018
Categori: Addysg, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Ffermwyr yn hybu bwyd o Gymru dros gyfnod y Pasg


Elwen Roberts a Daphne Tilley

Bu dau ffermwr da byw o Gymru yn Llundain yn ystod y dyddiau diwethaf er mwyn hyrwyddo rhinweddau cynnyrch cartref.

darllenwch mwy

Clapio Pasg yn plesio teuluoedd Môn

03/04/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu pentrefwyr Ynys Môn wrthi unwaith eto yn clapio am wyau, gan dderbyn croeso mawr yng nghartrefi Llannerch-y-Medd, Carreglefn, Brynsiencyn, Talwrn a Llynfaes wythnos cyn y Pasg.

darllenwch mwy