Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Osian Owen o'r Felinheli yn ennill y ...

31/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Enillydd cadair Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed yw Osian Owen, o’r Felinheli.

darllenwch mwy

Gwyl Cefni yn cyhoeddi'r lein-yp llawn

31/05/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda Gwyl Cefni yn dathlu'r deunaw oed eleni, ac ar drothwy'r Wyl, mae'r trefnwyr wedi cyhoeddi'r lein yp llawn ar gyfer dydd Sadwrn sy'n cynnig pob math o weihtgareddau i'r teulu i gyd.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch i daclo pla o wylanod ...

31/05/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd wedi lansio ymgyrch i daclo pla o wylanod sy’n poenydio preswylwr a busnesau’r ardal, gan achosi llanast a blerwch.

darllenwch mwy

Mirain Alaw Jones o Gwm Gwendraeth yn...

30/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mirain Alaw Jones o Gapel Seion, Cwm Gwendraeth, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Brycheiniog a Maesyfed 2018.

darllenwch mwy

Yr Ŵyl Hynod Wyllt yn dychwelyd i Dyd...

30/05/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd yr Ŵyl Hynod Wyllt (Really Wild Festival) yn dychwelyd i Dyddewi ym mis Mai 2019 ar ôl bod i ffwrdd am dair blynedd.

darllenwch mwy

Tafwyl yn cyhoeddi rhaglen lawn

30/05/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda dim ond mis i fynd tan ŵyl Gymraeg Caerdydd, Tafwyl, mae trefnwyr yr ŵyl wedi cyhoeddi’r rhaglen lawn yn ogystal â manylion Wythnos Tafwyl.

darllenwch mwy

Merch o Ben-y-bont ar Ogwr yn ennill ...

29/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed 2018 yw Rebecca Morgan.

darllenwch mwy

Angen gadael gwaddol parhaol ar gyfer...

29/05/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae ymweliad Eisteddfod yr Urdd i Lanelwedd yr wythnos hon yn cynnig cyfle euraidd i adael gwaddol parhaol ar gyfer ffyniant y Gymraeg ym Mhowys, yn ôl mudiad Rhieni Dros Addysg Gymraeg

darllenwch mwy

Troi'r cloc yn ôl mewn gwrthdystiad y...

29/05/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Fe aeth grŵp o ymgyrchwyr iaith ati ddoe i addurno stondin Llywodraeth Cymru ar faes Eisteddfod yr Urdd gyda chloc mawr mewn gwrthdystiad yn erbyn cynlluniau maen nhw'n dweud fyddai'n gwanhau deddfwriaeth iaith.

darllenwch mwy

Ar drothwy ail ŵyl Tân a Môr Harlech

25/05/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Fe fydd ail wyl Tân a Môr Harlech yn cael ei chynnal ddydd Sul yma, gyda’r pwyslais eleni ar glywed chwedlau lleol a'u cysylltiadau â'r môr i gyd-fynd gyda dathlu Blwyddyn y Môr.

darllenwch mwy