Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Lansio prosiect Clybiau Codio yn Eist...

25/05/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Hyfforddiant / Cyrsiau, Iaith, Newyddion

Fe fydd Cered - Menter Iaith Ceredigion a Code Club yn lansio prosiect clwb codio newydd ar stondin Mentrau Iaith Cymru yn Eisteddfod yr Urdd 2018 ddydd Mawrth yma.

darllenwch mwy

Gwobr ryngwladol am adfer corsydd Cymru

25/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru i adfer corsydd yn iseldir gogledd Cymru wedi’i gydnabod fel un o’r prosiectau natur gorau yn Ewrop.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth Mas ar y Maes

24/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Bydd prosiect Mas ar y Maes yn cael ei lansio’n swyddogol heno, wrth i Stonewall Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol gyhoeddi manylion partneriaeth gyffrous rhwng y ddau sefydliad a’r gymuned LHDT yng Nghymru.

darllenwch mwy

Dathlu Blwyddyn y Môr mewn steil gyda...

24/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Hoffech chi weld Arfordir Sir Benfro o’r môr neu ddysgu mwy am fywyd gwyllt y môr a threftadaeth forwrol yr ardal? Os felly, ymunwch â thrip cwch Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i ddathlu Blwyddyn y Môr.

darllenwch mwy

Lansio ap Bys a Bawd yn 'Steddfod yr ...

24/05/2018
Categori: Addysg, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Newyddion

Ydych chi hoffi canu hwiangerddi Cymraeg? Ydych chi’n rhiant neu’n warchodwr i blantos bach? Mae ap newydd sbon yn cael ei lansio’r wythnos nesaf yn Eisteddfod yr Urdd a fydd wrth eich bodd.

darllenwch mwy

Gosod llwybr newydd ar gyfer cadwraet...

23/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd cynrychiolwyr o Gyfoeth Naturiol Cymru yn ymuno â Chymdeithas Ecolegol Prydain mewn cynhadledd heddiw er mwyn gosod llwybr newydd ar gyfer cadwraeth natur.

darllenwch mwy

Cynnal y Cardi yn chwilio am syniadau...

23/05/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Grŵp Cynnal y Cardi yng Ngheredigion yn awyddus i glywed gan unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau cymwys sydd â syniadau arloesol a allai wella'r profiad o fyw a gweithio yng Ngheredigion.

darllenwch mwy

Ar drothwy Eisteddfod yr Urdd Brychei...

23/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Cystadlaethau, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd y pafiliwn yn y sied defaid, y dawnsio yn y sied geifr a’r rhagbrofion yn y siediau moch a byddant oll yn atseinio i sain canu, cerddoriaeth, cyffro a chwerthin wrth i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed agor ei gatiau i 90,000 o ymwelwyr eleni a hynny ar faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

darllenwch mwy

Lansio llyfryn enwau lleoedd Brychein...

22/05/2018
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Menter Brycheiniog a Maesyfed yn lansio llyfryn Enwau Lleoedd Brycheiniog a Maesyfed ddydd Gwener, Mehefin 1af, ar faes Eisteddfod yr Urdd yn Llanelw

darllenwch mwy

Cyhoeddi noson ychwanegol o Cyw a'r G...

22/05/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae sioe 'Cyw a'r Gerddorfa' ychwanegol wedi cael ei threfnu yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd oherwydd y galw mawr am docynnau.

darllenwch mwy