Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Cyhoeddi cronfa i wella llyfrgelloedd...

22/05/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn elwa ar dros £1.35 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu cyfleusterau a'u gwasanaethau.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Am y drydedd flwyddyn yn olynol mae Prifysgol Aberystwyth yn noddi Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru sy’n cael ei chynnal eleni ym Mae Caerdydd o 8-11 Awst.

darllenwch mwy

Chwip o Barti deunaw oed i Ŵyl Cefni ...

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae lein-up deinamig Parti 18fed Gŵyl Cefni eleni, ar brynhawn a nos Sadwrn 9fed o Fehefin, yn argoeli am chwip o barti 18fed da i’r ŵyl boblogaidd Gymraeg yn Llangefni.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn cofio boddi Capel ...

21/05/2018
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae gwrthrychau arwyddocaol o bentref Capel Celyn wedi cael eu rhoi i’r casgliad cenedlaethol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, diolch i Gwyn Roberts a’i ferched, Nia Erain Griffith a Lois Elenid John.

darllenwch mwy

Dangosiad arbennig o ffilm Pride yn T...

18/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd dangosiad arbennig fis nesaf yn Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug o ffilm Pride a ddaeth i’r sgrin fawr yn 2014, yn olrhain hanes grŵp o ymgyrchwyr hoyw a weithiodd i gefnogi teuluoedd y glowyr yn ystod streic 1984.

darllenwch mwy

Hybu Cig Cymru yn lansio Gweledigaeth...

18/05/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Cafodd prosbectws ei lansio yr wythnos ar gyfer dyfodol ffermio da byw yng Nghymru gan Kevin Roberts, cadeirydd Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Y Cyffro yn dathlu'r deugain wrth ryd...

18/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Eleni mae’r band o Gaernarfon, ‘Y Cyffro’ yn dathlu 40 mlynedd trwy ryddhau’r record hir ‘Yn y Gorllewin’, ar label Aran.

darllenwch mwy

Dweud eich dweud am gynllun datblygu ...

17/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i roi sylwadau ar y Cynllun newydd sy’n amlinellu sut y dylid defnyddio tir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn y dyfodol.

darllenwch mwy

Cyhoeddi neges ewyllys da yr Urdd

17/05/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Eleni, bydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da flynyddol ieuenctid Cymru sy'n cael ei gyhoeddi heddiw yn pwysleisio’r angen i wrando ar leisiau’r ifanc, a’r angen i bobl ifanc gael cymorth i drafod a goresgyn problemau.

darllenwch mwy

Ymgyrchwyr yn gwrthwynebu Wylfa B ar ...

17/05/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Fe fydd dirprwyaeth yn cynrychioli mudiad yn gwrthwynebu codi Wylfa B - PAWB yn teithio i Japan am wythnos o ymgyrchu gyda Chyfeillion y Ddaear Japan rhwng Mai 24 a Mehefin 1.

darllenwch mwy