Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Cyhoeddi Lein-yp Maes B

16/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda llai na thri mis i fynd tan yr Eisteddfod yng Nghaerdydd eleni, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi manylion lein-yps Maes B, gŵyl gerddoriaeth Gymraeg pwysicaf Cymru, gyda’r Eira, yr Ods a Band Pres Llareggub yn cymryd rhan.  

darllenwch mwy

Tîm pêl-droed Cymru yn dychwelyd i St...

16/05/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru ddoe y bydd Cymru’n dychwelyd am y tro cyntaf ers 2011 i Stadiwm y Principality ar gyfer y gêm gyfeillgar yn erbyn Sbaen yn yr Hydref.

darllenwch mwy

Lansio cyfeirlyfr hadau glaswellt i h...

16/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhifyn newydd o’r cyfeirlyfr hadau glaswellt, sy’n helpu ffermwyr i gynhyrchu gwair a chynyddu elw, yn cael ei lansiad Cymreig yn Nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yng Ngharnbwll, Four Crosses, ger y Trallwng heddiw.

darllenwch mwy

Condemnio cytundeb Llywodraeth Cymru ...

15/05/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Does dim mandad gan Lywodraeth Cymru i ddychwelyd pwerau i San Steffan, yn ôl ymgyrchwyr yn siarad cyn pleidlais yn y Senedd heddiw.

darllenwch mwy

Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhoi tys...

15/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos diwethaf aeth cynrychiolwyr o Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru i San Steffan i gyfarfod y Pwyllgor Materion Cymreig i roi tystiolaeth am y diwydiant amaethyddol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Gwirfoddolwyr o Lanberis yn ennill Gw...

15/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae grŵp o wirfoddolwyr o bentref Llanberis yng Ngwynedd wedi dod i’r brig gan ennill gwobr Glanhau eich Cymuned trwy wledydd Prydain.

darllenwch mwy

Y Gweinidog yn dathlu'r diwydiant ar ...

14/05/2018
Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe fu'r Gweinidog Twristiaeth,yr Arglwydd Elis-Thomas yn ymweld â Noble Park ym Mhenfro heddiw i agor datblygiad glampio moethus yn swyddogol ar ddiwrnod cyntaf Wythnos Twristiaeth Cymru.

darllenwch mwy

Cyfle i roi eich tŷ mewn trefn

14/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

I gloi Wythnos Codi Ymwybyddiaeth ‘Byw Nawr’, sefydliad sy’n annog pobl i feddwl o ddifrif am farw, marwolaeth a diwedd oes, mae Caffi Angau Galeri Caernarfon yn cynnig cyfle gwahanol i chi dwtio a thacluso rhwng, 1 a 5 o’r gloch, bnawn Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Pump dysgwr yn dod i'r brig yng nghys...

14/05/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Dros y penwythnos cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, gyda phum ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn ...

11/05/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi misoedd lawer yn darllen trwy gynnyrch llenyddol 2017, mae'r beirniaid wedi dewis eu rhestr fer ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

darllenwch mwy