Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Cyhoeddi prosiect newydd cerddoriaeth...

11/05/2018
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw, cyhoeddwyd manylion prosiect newydd, ‘Merched Yn Neud Gwallt ei Gilydd Miwsig’, sef gweithdy arbennig ar gyfer merched sy’n ymddiddori mewn cerddoriaeth.

darllenwch mwy

Ras seiclo yn dychwelyd i Aberystwyth

11/05/2018
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd ras seiclo OVO Energy Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 26 Mai – yr unig rownd Gymreig o'r daith o amgylch trefi a dinasoedd Prydain.

darllenwch mwy

Datguddio coron a chadair Eisteddfod ...

10/05/2018
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig, fe ddatguddiwyd Cadair a Choron Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 am y tro cyntaf.

darllenwch mwy

Dewch i ddathlu Penwythnos Cenedlaeth...

10/05/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Castell a Melin Heli Caeriw yn Mhenfro yn cynnal dau ddigwyddiad am ddim dros y penwythnos i nodi Penwythnos Cenedlaethol Melinau.

darllenwch mwy

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croes...

10/05/2018
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cynhelir cynhadledd Symposiwm Mapiau Cymru 2018: Siartio’r Moroedd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar 18fed o Fai.

darllenwch mwy

Pencampwr codi pwysau’r Gymanwlad yn ...

09/05/2018
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi dyfarnu ei gwobr chwaraeon uchaf flynyddol, Gwobr Goffa Llew Rees, i Godwr Pwysau a gynrychiolodd Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dathlu hanes morwrol G...

09/05/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

I ddathlu Blwyddyn y Môr a’r Glannau, mae Storiel yn cynnig arddangosfa sy’n taro cipolwg ar hanes morwrol Gwynedd.

darllenwch mwy

Dathlu pen-blwydd Cyw yn 10 oed

09/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae tocynnau wedi mynd ar werth ar gyfer pedair cyngerdd hwyliog i blant sy'n dathlu pen-blwydd gwasanaeth plant S4C, Cyw, yn 10 oed.

darllenwch mwy

Cydnabod campau dysgwyr Cymraeg yng N...

08/05/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd digwyddiad yn ddiweddar i gydnabod staff Cyngor Sir Ceredigion a fynychodd hyfforddiant Cymraeg yn y gweithle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

darllenwch mwy

Cyhoeddi lein-yp Gŵyl Fach y Fro 2018

08/05/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Morgannwg wedi cyhoeddi lein-yp llawn Gŵyl Fach y Fro 2018, wrth i'r Wyl ddychwelyd unwaith eto i Ynys y Barri eleni, ar ddydd Sadwrn Mehefin 16eg.

darllenwch mwy