Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 6 o 7

Tocynnau ar werth i weithgareddau'r B...

08/05/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r tocynnau ar gyfer rhagor o weithgareddau’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd wedi mynd ar werth heddiw.

darllenwch mwy

Pryder mudiad iaith dros ddiffyg targ...

04/05/2018
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Dim ond un cyngor sir yng Nghymru sydd gyda thargedau hir dymor i ehangu a normaleiddio addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, yn ôl ymchwil gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a gyhoeddwyd cyn seminar sy'n trafod y mater heddiw.

darllenwch mwy

Dewch i rannu hanes Môn ar Wici

04/05/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae prosiect WiciMôn yn gwahodd pobl leol i Lyfrgell Llangefni i rannu eu hymchwil a’u creiriau gyda’r prosiect ble bydd myfyrwyr Ysgol Llangefni ar gael i helpu gyda chofnodi’r wybodaeth.

darllenwch mwy

Lansiad Llyfryn Byw a Bod

04/05/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Cafodd llyfryn newydd ei gyhoeddi yr wythnos hon ar y cyd rhwng Cyngor Ceredigion, Theatr Felinfach a Menter Iaith Cered sy’n rhannu manteision dwyieithrwydd ac yn rhoi braslun o’r gwasanaethau sydd ar gael yn Gymraeg yn lleol.

darllenwch mwy

Cydweithio i daclu llygredd amaethydd...

03/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Fe fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio gyda Cyswllt Ffermio ar fenter newydd i fynd i’r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru.

darllenwch mwy

Cynhyrchwyr porc yn ennill gwobr nodedig

03/05/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae cwpwl o Sir Gaerfyrddin yn dathlu llwyddiant i’w cynnyrch cig cartref ar ôl iddynt ennill gwobr nodedig yn y diwydiant bwyd.

darllenwch mwy

Cyhoeddi anrhydeddau'r Orsedd eleni

03/05/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol enwau'r rheiny a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd eleni.

darllenwch mwy

Galw am ail ystyried cynlluniau iaith...

02/05/2018
Categori: Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi canfod trwy gais rhyddid gwybodaeth fod Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan wedi gofyn i swyddogion am syniadau sut i "werthu" rheoliadau iechyd newydd, a fyddai'n atal pobl fregus rhag derbyn gwasanaeth iechyd wyneb-yn-wyneb yn Gymraeg, wedi arwain at alwadau i ail-ystyried cynlluniau'r Llywodraeth ar gyfer deddfwriaeth iaith.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru ar flaen y gad...

02/05/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn weithgar dros y blynyddoedd diwethaf yn taclo llygredd o hen weithfeydd diwydiannol led-led Cymru ac mae’r gwaith yn parhau gyda chynlluniau arloesol diweddar i drin y broblem yn dwyn ffrwyth.

darllenwch mwy

Diwedd cyfnod Meri Huws yn arwain Cym...

02/05/2018
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith yn Kosovo yr wythnos hon, bydd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, yn trosglwyddo awenau cadeiryddiaeth y Gymdeithas i Gomisiynydd Iaith Iwerddon ar ôl cyfnod o ddwy flynedd yn y swydd.

darllenwch mwy