Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Cyngor Gwynedd yn chwilio am farn y c...

01/05/2018
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion y sir a chyrff eraill ar eu cynllun i hybu’r Gymraeg a hwyluso’r defnydd o’r iaith ar draws y sir dros y pum mlynedd nesaf.

darllenwch mwy

Arddangosfa gan Brifysgol Aberystwyth...

01/05/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd Prifysgol Aberystwyth a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dathlu Diwrnod Ewrop ddydd Mercher nesaf gydag arddangosfa o ymchwil morol yn y Bandstand yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cronfa gwerth 1.7 miliwn i a...

01/05/2018
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas, fod cronfa o £1.7 miliwn i fuddsoddi mewn amwynderau twristiaeth ar agor ar gyfer ceisiadau i fudiadau wrth ymweld â Chwm Elan ddoe.

darllenwch mwy