Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Sylwadau cadeirydd siop Trago Mills y...

29/06/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae mudiad iaith wedi beirniadu Trago Mills yn hallt, wedi i gopi o lythyr oddi wrth y cwmni am ei siop newydd ym Merthyr, sy’n llawn sylwadau gwrth-Gymraeg, ddod i'r amlwg.

darllenwch mwy

Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwy...

29/06/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd mwy na 160 o gyn-fyfyrwyr a staff yn ymgasglu yn Aberystwyth dros y penwythnos i ddathlu canmlwyddiant Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Degawd o gloddio yng Nghastell Nanhyf...

29/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd y tymor cloddio blynyddol yng Nghastell Nanhyfer yn dod i ben eleni ar ôl degawd o ddarganfod ar y safle o bwys hanesyddol. Fe fyddwn yn nodi hyn drwy gynnal noson agored a theithiau tywys rhad ac am ddim.

darllenwch mwy

Prifwyl Caerdydd yn agosáu

29/06/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae Caerdydd yn prysur baratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â’r ddinas am y tro cyntaf ers 2008, a chydag ychydig dros fis i fynd, mae nifer o ddyddiadau pwysig i’w nodi yn agosáu.

darllenwch mwy

Gwaith yn dechrau ar adeiladu Campws ...

28/06/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd y gwaith adeiladu gwerth £40.5 miliwn ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.

darllenwch mwy

Merched Cymru yn codi llais

28/06/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

A hithau'n 100 mlynedd ers i rai merched gael y bleidlais ym Mhrydain, mae merched Cymru yn lleisio’u barn ar gyfartaledd a pharch mewn llyfr newydd o’r enw Codi Llais a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Ras yr Iaith yn croesi’r Fenai am y t...

28/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Bydd Ras yr Iaith yn croesi’r Fenai am y tro cyntaf erioed ar y 4ydd o Orffennaf eleni.

darllenwch mwy

Ailwampio rhwydwaith hawliau tramwy Y...

27/06/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd ymwelwyr ag Ynys Bŷr yn ei chael yn haws troedio’r rhwydwaith o lwybrau troed ar yr ynys yn awr, diolch i waith diweddar i wella arwyddion a gwybodaeth ar yr ynys, a gwblhawyd ac a gyllidwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

darllenwch mwy

Cadw llyn naturiol mwyaf Cymru yn ddi...

27/06/2018
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Fe fydd posib canfod mwy am y gwaith i sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru - Llyn Tegid ger Y Bala yn aros yn ddiogel yn yr hirdymor mewn sesiwn fis nesaf.

darllenwch mwy

Râs yr Iaith yn Aberystwyth

27/06/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Fe fydd Ras Yr Iaith 2018 yn cymryd lle rhwng 4 a 6 Gorffennaf ac fe fydd cymal olaf y diwrnod cyntaf yn cymryd lle yn Aberystwyth am 6y.h. gyda llwybr 2.7km o hyd o gwmpas canol y dref a’r Promenâd.

darllenwch mwy