Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Dathlu cynnyrch o safon yng Ngŵyl fwy...

26/07/2018
Categori: Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Mae Gŵyl Fwyd Môr i’r Tir Aberystwyth yn dychwelyd i’r Promenâd eleni ar Awst 12fed mewn Gŵyl sy’n clymu’r môr a’r tir a chyfle i fwynhau cynnyrch lleol ac amrywiaeth i ddiddanu’r teulu cyfan.

darllenwch mwy

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymra...

26/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda phythefnos i fynd tan y seremoni, heno cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn. Cyhoeddir enw’r enillydd mewn seremoni yn yr Eisteddfod ar ddydd Iau 9 Awst.

darllenwch mwy

Croesawu cynhadledd i drafod effeithi...

25/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi disgrifio cynhadledd tywydd Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yn Sioe Frenhinol Cymru fel cam pwysig o ran gweithredu i leihau effeithiau presennol y tywydd, a’r rhai sydd i ddod yn y dyfodol ar ddiwydiant amaethyddol Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi blaenoriaethau ar gyfer coet...

25/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Ehangu coetiroedd Llywodraeth Cymru a gwella eu cyflwr ac amrywiaeth yw rhai o’r blaenoriaethau a gyhoeddwyd mewn adroddiad yr wythnos hon gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

darllenwch mwy

Cystadleuaeth Golff yr Eisteddfod ar ...

25/07/2018
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Unwaith eto, mae Cystadleuaeth Golff blynyddol yr Eisteddfod Genedlaethol yn argoeli i fod yn llwyddiant ysgubol, gyda’r achlysur eleni yn 33ain blwyddyn ers ei sefydlu.

darllenwch mwy

Manylion teithio Eisteddfod Caerdydd

24/07/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Gyda llai na phythefnos i fynd tan yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd, mae trefnwyr wedi cyhoeddi manylion i deithwyr sy’n bwriadu dod i’r Maes yn ystod yr wythnos.

darllenwch mwy

S4C yn bachu hawliau Guinness PRO14 a...

24/07/2018
Categori: Cerddoriaeth, Iaith

Bydd gemau rygbi Guinness PRO14 yn yr iaith Gymraeg ar S4C am y tair blynedd nesaf.

darllenwch mwy

Croesawu cynhadledd Cymdeithas Astudi...

24/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd darlithwyr a myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio Hanes Cymru yn cyfarfod ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon, wrth i’r Brifysgol groesawu deuddegfed cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Diwylliant a Hanes Cymru Gogledd America 2018.

darllenwch mwy

Gwnewch y gorau o arfordir Penfro yr ...

24/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gallwch ddathlu Wythnos y Parciau Cenedlaethol mewn sawl gwahanol ffordd ar Arfordir Penfro yyr wythnos hon.

darllenwch mwy

Brexit heb gytundeb yn gyflafan i'r d...

23/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Byddai Brexit heb gytundeb yn “gyflafan” i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ac yn agor y drws i dollau a fyddai’n achosi niwed anferth i allforion Cig Oen Cymru i Ewrop, dywedodd Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Kevin Roberts wrth arweinwyr y diwydiant yn y Sioe Frenhinol heddiw.

darllenwch mwy