Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 4 o 7

Bardd a dramodydd yn derbyn Cymrodori...

18/07/2018
Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r bardd a dramodydd uchel ei bri, Menna Elfyn, wedi’i hurddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Beirniadu Llywodraeth Cymru am wastra...

17/07/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu Llywodraeth Cymru am ‘wastraffu amser ar yr ymdrech i wanhau hawliau pobl i'r iaith’.

darllenwch mwy

Agor arddangosfa o waith celf unigoli...

17/07/2018
Categori: Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd arddangosfa o waith celf gan unigolion sy’n byw gyda dementia cynnar yn agor heddiw yn Ysbyty Alltwen, Tremadog yng Ngwynedd

darllenwch mwy

Ann Catrin yn derbyn cymrodoriaeth ym...

17/07/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Y cerflunydd a gwneuthurwr gemwaith o ogledd Cymru, Ann Catrin Evans oedd y cyntaf o 10 i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn ystod seremonïau graddio Prifysgol Bangor eleni.

darllenwch mwy

Rhaid ehangu rhaglen cyllid cyfalaf a...

16/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae angen i Lywodraeth Cymru ehangu’n sylweddol eu rhaglen cyllid cyfalaf i fuddsoddi mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, yn ôl mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Llwyddiant i gerddorion a chantorion ...

16/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe u’n wythnos o gystadlu i gerddorion a chantorion ifanc ledled Sir Gaerfyrddin gyda Cherddorfa Jazz Ieuenctid y Sir a Chôr Merched Sir Gâr yn cystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol Cystadleuaeth Gŵyl Genedlaethol Music for Youth.

darllenwch mwy

Wythnos o drafodaethau pwysig i ddod ...

16/07/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Undeb Amaethwyr Cymru yn trafod y pynciau llosg sy'n wynebu'r diwydiant ffermio yng Nghymru yn Sioe Frenhinol Cymru 2018 yr wythnos nesaf trwy gynnal cyfres o seminarau a grwpiau trafod.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prosiect gwerth £3 miliwn me...

13/07/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd fod menter newydd yn dechrau i helpu cwmniau yng Nghymru i fanteisio ar y farchnad gwybodaeth ddaearyddol sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth, sydd wedi derbyn cymorth ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Nawdd i drawsnewid camlas Sir Fynwy y...

13/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect gwerth £4 miliwn ar gyfer trawsnewid camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn ganolfan antur wedi derbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd ac i gyd-fynd, fe ymwelodd y Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, â basn camlas Pantymoile, Pont-y-pŵl, yr wythnos hon er mwyn cyfarfod â phartneriaid y prosiect a gweld y cynlluniau.

darllenwch mwy

Gwers gan 'Gareth Bale' y Byd Pizza

13/07/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ar ôl teithio trwy Ewrop, mae hi'n bryd i Bois y Pizza, mae Ieuan a Jez yn anelu am Parma i gynrychioli Cymru ym mhencampwriaeth pizza fwyaf y byd - y Campionato Mondiale della Pizza. Ym mhennod olaf Bois y Pizza heno ar S4C, cawn weld y ddau yn trio'u gorau glas i blesio'r beirniaid, gan obeithio cael eu coroni'n bencampwyr pizza Neapolitan y byd.

darllenwch mwy