Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Datgelu cynlluniau i wella gwlyptiroe...

12/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn datgelu cynlluniau heddiw i wella ardal y gwlyptir ger Tre Ioan, a fydd yn darparu amgylchedd toreithiog ar gyfer bywyd gwyllt yn ogystal â gwella golwg yr ardal wrth gynnwys arwyddion i’r porth ar gyfer ymwelwyr sy'n dod i Gaerfyrddin o gyfeiriad gorllewin yr A40.

darllenwch mwy

Mynd â cherddoriaeth Gymraeg i'r byd

12/07/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae prosiect cerddorol newydd ar fin teithio Ewrop gyda'r bwriad o fynd â cherddoriaeth Gymraeg i'r byd.

darllenwch mwy

Pasbort ar gyfer pysgota gwell yng Ng...

12/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd menter ar y cyd rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru ac Afonydd Cymru yn caniatáu i glybiau pysgota, cymdeithasau a pherchnogion pysgodfeydd gyrraedd miloedd o selogion sy’n mwynhau’r gamp.

darllenwch mwy

Cronfa leol 'Steddfod Caerdydd wedi c...

11/07/2018
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddwyd heddiw fod Cronfa Leol Eisteddfod Caerdydd wedi cyrraedd y nod ariannol o £320,000, a hynny gyda bron i fis i fynd tan yr wythnos fawr.

darllenwch mwy

Cynlluniau i weddnewid Castell Caerff...

11/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau i weddnewid Castell Caerffili fel atyniad mawr i dwristiaid wedi cael eu cymeradwyo, gyda’r gwaith i osod nodweddion newydd yn cychwyn yr wythnos yma yn barod ar gyfer eu dadorchuddio ym mis Awst.

darllenwch mwy

Ysgolion yn rhoi cynnig ar gwrs beici...

11/07/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Newyddion

Plant ysgolion lleol oedd y cyntaf i roi cynnig ar y Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre.

darllenwch mwy

Olrhain hanes ffilm a sinema yn y Gym...

10/07/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Ffilmiau o’r gorffennol a hanes sinemâu yng nghefn gwlad fydd yn cael sylw mewn noson arbennig yn Amgueddfa Ceredigion nos Sadwrn yma.

darllenwch mwy

Dathlu chwaraeon yng Ngwobrau Chwarae...

10/07/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon Ceredigion 2018 gan Gyngor Chwaraeon Ceredigion ddydd Gwener diwethaf yn Aberaeron.

darllenwch mwy

Trip cwch poblogaidd yn dychwelyd i a...

10/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi trefnu Trip Cwch Blwyddyn y Môr arall yn dilyn poblogrwydd a llwyddiant y daith gyntaf.

darllenwch mwy

Ymbilio ar yrwyr i beidio taflu sbwri...

09/07/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymbil ar yrwyr i beidio â thaflu ysbwriel allan o'u cerbydau ar ôl i ddeg bag o ysbwriel gael eu casglu yn ystod sesiwn casglu ysbwriel flynyddol ar hyd ffordd sy'n mynd drwy Fryniau’r Preseli.

darllenwch mwy