Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Hybu Cig Cymru yn rhannu'r cariad tua...

31/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru yn ymuno gyda’r ymgyrch ‘Wythnos Caru Cig Oen’ ar draws Brydain yr wythnos hon trwy gefnogi siopau bach a mawr sy’n hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

darllenwch mwy

Drysau'n agor ar rai o'n safleoedd ha...

31/08/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd rhai o hoff amgueddfeydd, atyniadau hanesyddol a thirnodau anarferol Cymru yn croesawu miloedd o ymwelwyr fis nesaf, wrth i Drysau Agored ddychwelyd.

darllenwch mwy

Y cyffro'n cynyddu at ymweliad taith ...

31/08/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond diwrnod i fynd hyd nes i Grand Depart Taith Prydain ddechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre ger Llanelli mae'r cyffro yn rasio drwy'r sir.

darllenwch mwy

Phil Gas a'r Band yn rhyddhau casglia...

30/08/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd Phil Gas a’r Band sydd o Ddyffryn Nantlle ger Caernarfon yn rhyddhau casgliad newydd o ganeuon dan y teitl O Nunlla yr wythnos nesaf.

darllenwch mwy

Amgueddfa Cymru yn cael cymorth Loter...

30/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddwyd heddiw fod Amgueddfa Cymru wedi derbyn Grant Loteri Genedlaethol o £820,500.00 ar gyfer y project Dwylo ar Dreftadaeth.

darllenwch mwy

Lesley Griffiths yn cyhoeddi cymorth ...

30/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi cyhoeddi ei bod am ddarparu benthyciad newydd i helpu ffermwyr na fydd yn derbyn taliadau sylfaenol neu BPS ar y diwrnod cyntaf.

darllenwch mwy

Cymorth ariannol i helpu gwella cyfle...

29/08/2018
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Fe gyhoeddodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford y bydd grant gwerth £17 miliwn ychwanegol o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi i helpu dros 7,000 o bobl ifanc ledled y De-ddwyrain i wella eu cyfleoedd o ran gyrfa.

darllenwch mwy

Adroddiad Blynyddol Cyngor Sîr Gâr yn...

29/08/2018
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae adroddiad blynyddol Cyngor Sîr Gâr eleni yn canolbwyntio ar yr ail flwyddyn o weithredu Safonau’r Gymraeg sydd wedi eu pennu gan Gomisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy

Cyflogi swyddog hyfforddiant dysgu Cy...

29/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Lansiwyd Cynllun Peilot dysgu Cymraeg yn y Gwaith gan Gyngor Sir Ceredigion yn ddiweddar fel rhan o gynlluniau'r Sir i roi mwy o gyfleoedd dysgu Cymraeg i'r gweithlu.

darllenwch mwy

Dyfarnu statws prifysgol ddi-blastig ...

28/08/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Aberystwyth yw'r brifysgol gyntaf yn y byd i ennill statws Prifysgol Ddi-blastig cydnabyddedig a ddyfarnwyd gan yr elusen cadwraeth forol Surfers Against Sewage fel rhan o'i hymgyrch Cymunedau Di-blastig.

darllenwch mwy