Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Bryn Williams y cogydd adnabyddus yn ...

28/08/2018
Categori: Bwyd, Celfyddydau

Mewn cyfres newydd chwe rhan, Cegin Bryn: Yn Ffrainc, sy’n dechrau ar S4C nos Fercher yma, mae’r cogydd enwog Bryn Williams yn mynd ar drywydd bwyd a ryseitiau anhygoel a thraddodiadol o Ffrainc, gan ymweld â marchnadoedd, bwytai, gwinllannoedd, caffis a bariau ar hyd y daith.

darllenwch mwy

Adfer Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru

28/08/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Diolch i nawdd Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, yr hydref hwn fydd dechrau pennod newydd yn hanes coedwigoedd glaw Celtaidd Cymru sydd ar hyn o bryd mewn cyflwr cadwraethol anffafriol. Trwy ganolbwyntio ar waredu rhywogaethau planhigion estron a rheolaeth effeithiol y bwriad yw dod â’r coedwigoedd yn ôl i’w cyflwr ffrwythlon blaenorol.

darllenwch mwy

Trafod ymgynghoriad cyfredol Llywodra...

24/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Fe roedd ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth Cymru ar ddyfodol amaethyddiaeth ar frig yr agenda.ymhlith aelodau cangen Meirionnydd o Undeb Amaethwyr Cymru yn Sioe Sir Feirionnydd yn Ystâd y Rhug ger Corwen ddydd Mercher diwethaf.

darllenwch mwy

Taclo problemau sbwriel a thipio angh...

24/08/2018
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Gyda thipio anghyfreithlon yn creu llygredd yn ein cymunedau, mae menter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd wedi bod yn cydweithio gyda phartneriaeth o gynghorau cymuned lleol yn ardal Bethesda ger Bangor i helpu taclo’r problemau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn diweddar.

darllenwch mwy

Cyhoeddi llyfryn yn rhoi cyngor ar be...

24/08/2018
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Cafodd argraffiad newydd o lyfryn sy’n rhoi arweiniad ymarferol ynghylch pesgi ŵyn yn gost-effeithiol ac effeithlon ei gyhoeddi gan Hybu Cig Cymru.

darllenwch mwy

Dathlu canlyniadau TGAU

23/08/2018
Categori: Addysg, Newyddion

Fe roedd heddiw yn ddiwrnod mawr i fyfyrwyr TGAU wrth i filoedd o fyfyrwyr led-led Cymru ddychwelyd i’r ysgol i dderbyn eu canlyniadau.

Undeb Amaeth yn beirniadu Llywodraeth...

23/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru na fydd y taliad sylfaenol yn cael ei dalu’n gynt i ffermwyr wedi cael ei feirniadu gan Undeb Amaethwyr Cymru.

darllenwch mwy

Annog ffermwyr ifanc i ymgeisio am gy...

23/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda ychydig ddyddiau ar ôl i ymgeisio am y Cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc, mae’r Ysgrifennydd y Cabinet dro Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths yn annog pobl ifanc i ystyried ymgeisio.

darllenwch mwy

Cyfle i enwebu sêr chwaraeon y flwydd...

22/08/2018
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2018 ac mae cyfle i chi enwebu unigolyn neu dîm sydd wedi llwyddo ym myd y campau.

darllenwch mwy

Arddangosfa yn dathlu Blwyddyn y Môr

22/08/2018
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae grŵp o oedolion ag anableddau dysgu yng nghanolfan gwasanaethau dydd Canolfan Padarn, Llanbadarn ger Aberystwyth wedi bod yn gweithio gydag artist llwybr celf lleol Jeni Pain.

darllenwch mwy