Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Arddangos gwaith celf disgyblion yn O...

22/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae gwaith celf a gynhyrchwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd Sir Benfro wedi cael eu harddangos yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi, yn dilyn cyfres o weithdai fel rhan o brosiect Criw Celf.

darllenwch mwy

Hwb i gig oen Cymru yn Lloegr

21/08/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae proffil Cig Oen Cymru PGI wedi derbyn hwb mawr yn Lloegr o ganlyniad i hyrwyddo yn y cyfryngau a chynnal digwyddiadau gyda chogyddion amlwg yn hybu'r cynnyrch.

darllenwch mwy

Hwb ariannol i ailddatblygu'r Ganolfa...

21/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Fe gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford y bydd dros £2 miliwn o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi i wella cyfleusterau a chreu safle newydd i fodloni'r galw gan fusnesau bach a chanolig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

darllenwch mwy

Yr Estrons am berfformio mewn llyfrge...

21/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd cyfle i fwynhau band pop-roc cyffrous yr Estrons yn Llyfrgell Llanelli ym mis Hydref eleni.

darllenwch mwy

Lansio rhaglen wedi'i hanelu at bobl ...

20/08/2018
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae rhaglen datblygiad personol a chymdeithasol newydd ar gyfer pobl ifanc wedi cael ei lansio yng Ngheredigion gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion.

darllenwch mwy

Cyfle olaf i ddweud eich dweud am wel...

20/08/2018
Categori: Arian a Busnes, Barn, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd yr ymgynghoriad sy'n canolbwyntio ar opsiynau i gael gwared ar y cylchfannau wrth Gyffyrdd 15 ac 16 ar yr A55 yn dod i ben ddydd Llun nesaf.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yn noddi Penwyt...

20/08/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o brif noddwyr Penwythnos Mawr Pride Cymru sydd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Ail Symudiad yn dathlu'r deugain mewn...

17/08/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd y band Ail Symudiad yn dathlu 40 mlynedd o fodolaeth eleni, ac fe fyddant yn ddathlu yn Theatr Felinfach mewn cyngerdd arbennig 'Argyfwng Canol Oed'.

darllenwch mwy

Diwrnod allan i'r cwn yng Nghastell C...

17/08/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Castell Caeriw yn Sir Benfro yn paratoi i groesawu llond lle o gyfeillion bach blewog ar gyfer Diwrnod Allan i’r Cŵn ar ddydd Sul 19 Awst, lle bydd cŵn a’u perchnogion balch yn cymryd yr awenau ar y safle sy'n gyfeillgar i gŵn.

darllenwch mwy

Ar Log yn dechrau taith genedlaethol ...

17/08/2018
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd eleni, fe wnaeth y grwp gwerin Ar Log ryddhau albwm newydd sef Ar Log VII, ac fe fyddant yn mynd ar daith genedlaethol gan gychwyn yn Theatr Felinfach.

darllenwch mwy