Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 65 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Gwledd o gerddoriaeth i bob oed yn Ei...

02/08/2018
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Fe fydd llond gwlad o gerddoriaeth Gymraeg ar gael i’w fwynhau yn ystod Eisteddfod Caerdydd a gynhelir yr wythnos nesaf, gyda llawer o uchafbwyntiau ar y gweill i eisteddfodwyr o bob oed.

darllenwch mwy

Creu celf o wastraff plastig y môr

02/08/2018
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae gwastraff plastig yn ein moroedd yn broblem gynyddol ac mae Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi penderfynu defnyddio’r Amgueddfa ar gyfer cyfnod o ymgyrchu amgylcheddol yn ystod Wythnos Genedlaethol y Môr.

darllenwch mwy

Edrych ymlaen at ymweliad ras seiclo ...

01/08/2018
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gallai Geraint Thomas, enillydd Tour de France, fod ymhlith beicwyr gorau'r byd a fydd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin ym mis Medi wrth i'r sir gynnal Cymal Un ras nodedig Taith Prydain.

darllenwch mwy

Ystyried adleoli Theatr Felinfach

01/08/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd adleoliad posibl o Theatr Felinfach yn cael ei ystyried ymhellach ar ôl astudiaeth ddichonoldeb gael ei gwblhau i ystyried opsiynau dylunio posibl ar gyfer y Theatr.

darllenwch mwy

Angen dathlu tywysogion Cymru yn fwy ...

01/08/2018
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Dylen ni ddathlu’n fwy eang ein cestyll a hanes eu harglwyddi a’u tywysogion, meddai’r Arglwydd Elis-Thomas wrth lansio llyfryn newydd gan Cadw ar gyfer ymwelwyr.

darllenwch mwy