Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Gwahoddiad i bencadlys newydd S4C

20/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn gwahodd pobl Sir Gâr i Noson Gwylwyr hanesyddol yn ei phencadlys newydd yng Nghaerfyrddin nos Fercher, 26 Medi.

darllenwch mwy

Selsig safonol o Ben Llŷn yn dod i'r ...

19/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Bydd bwyty unnos yng nghanol Caerdydd yn ymddangos am ddiwrnod yn unig yn darparu cŵn poeth moethus am ddim gan gwmni Oinc Oinc o Ben Llŷn.

darllenwch mwy

Cyhoeddi £51 miliwn i gefnogi addysg ...

19/09/2018
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru i wario £51 miliwn ar hybu addysg Gymraeg.

darllenwch mwy

Diogelu safleoedd hanesyddol sydd dan...

19/09/2018
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp o arbenigwyr sy’n rhoi cyngor ar sut i ddiogelu rhai o safleoedd hanesyddol mwyaf eiconig Cymru sydd dan fygythiad o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd yn chwilio adborth.

darllenwch mwy

Cynnal Ffair Cymraeg yn y Gweithle cy...

18/09/2018
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd ffair gyntaf i hybu Cymraeg yn y Gweithle yn cael ei gynnal yng Ngheredigion i annog a chefnogi busnesau sydd am gynyddu eu darpariaeth ddwyieithog yn eu gwaith bob dydd.

darllenwch mwy

Mae’n amser am ychydig o Firi Mes

18/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog grwpiau addysg a dysgu i fynd tu allan a chasglu mes.

darllenwch mwy

S4C yn cyhoeddi ei gynllun gweithredu...

18/09/2018
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C yn cyhoeddi’r cynllun gweithredu sydd wedi ei lunio mewn ymateb i argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o S4C gan Euryn Ogwen Williams ac sydd bellach wedi derbyn cymeradwyaeth Margot James AS, Gweinidog Gwladol yn yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon yn San Steffan.

darllenwch mwy

Arddangosfa o gelfyddyd gain yn codi ...

17/09/2018
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhyddewi yn creu gwrthgyferbyniad rhwng harddwch Arfordir Penfro a realiti’r difrod mae plastig yn ei achosi i ddyfroedd a bywyd gwyllt ein glannau môr bregus.

darllenwch mwy

Ffermwr yn ymddiswyddo o rwydwaith natur

17/09/2018
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae ffermwr o’r Bala, Geraint Davies, a ymddiswyddodd fel Cadeirydd Cymru o Nature Friendly Farming Network yr wythnos diwethaf, wedi cyfeirio at wahaniaethau barn ar gydnabod effeithiau posib polisïau ar deuluoedd a chynhyrchu bwyd fel y prif resymau a arweiniodd ato’n teimlo na allai bellach arwain y sefydliad yng Nghymru.

darllenwch mwy

Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am ...

17/09/2018
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae’r broses o chwilio am bencampwr arloesi Gwynedd wedi cychwyn er mwyn iddynt helpu penderfynu'r ffordd orau o ddefnyddio cyllid Datblygu Gwledig Cymru yma yng Ngwynedd.

darllenwch mwy