Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 2 o 6

Gorfodi addysg Saesneg yn tanseilio a...

28/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu cynigion Llywodraeth Cymru i orfodi cylchoedd meithrin yng Nghymru i addysgu’r Saesneg.

darllenwch mwy

Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cynh...

28/01/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd cynhadledd yn sôn am y modd y gall technoleg drôns ddiogelu a chyfoethogi’r amgylchedd yn dod ag arbenigwyr o bob cwr o Brydain, Iwerddon ac Ewrop i Ogledd Cymru.

darllenwch mwy

Effeithiau trychinebus i'w gweld yn b...

25/01/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth siarad yn ugeinfed brecwast ffermdy blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol, rhybuddiodd Llywydd yr FUW, Glyn Roberts, bod yr effeithiau trychinebus o adael yr Undeb Ewropeaidd, yr undeb tollau a'r farchnad sengl ar Fawrth 29 yn cael eu gweld yn barod.

darllenwch mwy

Rhannu'r cariad heddiw ar ddydd Sante...

25/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe roedd pobl o bob oed dros Gymru a’r byd yn dathlu Santes Dwynwen heddiw wrth i ni ddangos ein cariad, tuag at deulu, cariadon, gwragedd a chyfeillion.

Hwb ariannol i 23 o brosiectau twrist...

25/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis-Thomas bod £2.2 miliwn yn cael ei gynnig i 23 prosiect fydd yn gwella'r profiad a gaiff ymwelwyr yng Nghymru.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn codi cwestiwn dros gy...

24/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i gyhoeddiad cynllun addysg ôl-16 heddiw drwy ofyn ble mae’r cyllid y tu ôl i'r cynllun. Mae hefyd yn galw’n benodol am glustnodi £10 miliwn ar gyfer prentisiaethau cyfrwng Cymraeg eleni.

darllenwch mwy

Arddangosfa Rhwng II Olau yn agor yn ...

24/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae’r arddangosfa Rhwng II Olau sy'n agor yn Storiel, Bangor ddydd Gwener yma yn cyflwyno cyfres o beintiadau hudolus a gobeithiol yng nghanol byd sydd bellach mor ansicr.

darllenwch mwy

Cyllid newydd yn sicrhau fod trysorau...

24/01/2019
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd Llyfr Oriau o'r bymthegfed ganrif yng Nghastell Powis, a chofnodion y Mona and Parys Mines Co. Ltd. o Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor ymhlith y trysorau o'r archifau a fydd yn cael eu diogelu gan gyllid cadwraeth gan Lywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Llawysgrifau Cenedlaethol eleni.

darllenwch mwy

Cwmni newydd i ddarparu isdeitlau i S4C

23/01/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai cwmni Cyfatebol sydd wedi ennill cytundeb gwasanaeth isdeitlo y sianel.

darllenwch mwy

Canolfan newydd i hybu’r Gymraeg yn a...

23/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd canolfan wib newydd sy’n hyrwyddo cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn ardal Castell-nedd Port Talbot yn cael ei hagor yn swyddogol am 10.30am fore Sadwrn 26 Ionawr.

darllenwch mwy