Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Gŵyl UniBrass yn dod i Gymru am y tro...

23/01/2019
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe fydd gŵyl UniBrass yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yng Nghymru ddechrau Chwefror pan fydd yn ymweld â Phrifysgol Bangor.

darllenwch mwy

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf S...

22/01/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Prydain gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

darllenwch mwy

Rhowch y gorau i drafod 'dim cytundeb...

22/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi galw ar Lywodraeth Prydain i ymwrthod yn llwyr â Brexit heb gytundeb wrth i amser brinhau cyn y dyddiad gadael ddiwedd mis nesaf.

darllenwch mwy

Cyflwyno Cist Cof Cymuned i gartrefi ...

22/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae preswylwyr mewn tair o gartrefi gofal Cyngor Gwynedd yn elwa o gynllun arbennig sy’n defnyddio hen luniau ac archif sain i helpu hel atgofion am eu magwraeth.

darllenwch mwy

Ar ddechrau wythnos dathlu Porc o Gymru

21/01/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Yr wythnos hon yw wythnos swyddogol gyntaf i hybu Porc o Gymru ac mae Porc.Wales sef cartref ffermwyr arbenigol, cynhyrchwyr a chigyddion porc Cymru yn defnyddio’r wythnos i ddathlu'r cynnyrch hyblyg hwn.

darllenwch mwy

Cyn-enillydd Medal y Dysgwyr am ysbry...

21/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Megan Elias, sy’n 22 oed o Hen Golwyn wedi ‘gwireddu breuddwyd’ ar ôl iddi dderbyn swydd fel Swyddog Cymraeg Bob Dydd y Gogledd gydag Urdd Gobaith Cymru.

darllenwch mwy

Banc yr HSBC yn gweld y Gymraeg 'yn i...

21/01/2019
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae galwadau ar i fanciau ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar y we, yn dilyn ymateb gan HSBC i gŵyn sy’n dweud bod yr iaith yn ‘estron’.

darllenwch mwy

Seren Hollywood yn credu fod cig coch...

18/01/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r drafodaeth am fwyta cig barhau, mae actor enwog o Gymru sy’n gwneud ei enw yn Holywood wedi siarad am ei gred fod cig coch yn hanfodol ar gyfer deiet gytbwys.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu dileu y cymhwyster...

18/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y bydd Cymraeg ail iaith yn cael ei ddileu, ond yn galw am drawsnewid y drefn bresennol o gyllido hyfforddiant i athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg.

darllenwch mwy

Chwilio am enwebiadau ar gyfer ail Wo...

18/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd unigolion sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth yn cael eu cydnabod eto am yr ail flwyddyn yn olynol yng Ngwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy