Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 57 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Darganfod trysorau o'r oes efydd yn a...

09/01/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Fe gyhoeddodd Amgueddfa Cymru fod pedwar o wrthrychau gwerthfawr sy’n dyddio o tua 900 CC i’r 17eg ganrif OC wedi eu canfod yn ddiweddar mewn safleoedd gwahanol yn ardal Abertawe.

darllenwch mwy

Angen canllawiau cadarn i reoli defny...

08/01/2019
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw am ganllawiau cadarn i sicrhau mai’r Gymraeg a glywir wrth wrando ar y sianel.

darllenwch mwy

Cyhoeddi prosiectau newydd i nodi dec...

08/01/2019
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi dechrau Blwyddyn Ddarganfod 2019 gydag ymweliadau i brofiadau twristiaeth newydd yng Ngorllewin Cymru.

darllenwch mwy

Rheoliadau addysg newydd yn peryglu’r...

08/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi rhybuddio y byddai perygl gwirioneddol o fethu targed y miliwn o siaradwyr petai Llywodraeth Cymru yn dilyn awgrym panel i beidio â gosod targedau i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion Saesneg.

darllenwch mwy

Menter Cered yn cynnal sesiynau ukule...

07/01/2019
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf mae Cered: Menter Iaith Ceredigion wedi bod yn brysur yn teithio ar draws Ceredigion yn datblygu sgiliau cerddorol trwy gyfrwng y Gymraeg gyda cherddorfa ukulele newydd sbon i oedolion a gweithdai ukulele i blant ac oedolion.

darllenwch mwy

Datblygu Meillion Coch arloesol i hyb...

07/01/2019
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymchwil newydd ar waith yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol Amgylcheddol a Gwledig, Prifysgol Aberystwyth i sicrhau y gallai rhagor o ffermwyr da byw Cymru elwa o feillion coch sy’n para’n hirach ac yn gallu gwrthsefyll clefydau.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddy...

07/01/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2019 yn nigwyddiad Ysgol Galan Cymraeg i Oedolion Gogledd Orllewin Cymru, ddydd Gwener diwethaf.

darllenwch mwy