Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Menter Iaith Cered yn trefnu sesiwn p...

30/04/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Trefnodd Menter Iaith Cered noson arbennig yn ddiweddar gyda Cubs Llandysul pan ddaeth Ynni Da i ymweld â’r Cubs i wneud sesiwn pŵer pedal drwy’r iaith Gymraeg.

darllenwch mwy

Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn cynnal...

30/04/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cynhaliwyd Diwrnod Gwaith Maes mudiad y ffermwyr ifanc ar Faes Sioe Amaethyddol Sir Benfro yn Hwlffordd dros y penwythnos.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Roger Lewis yw llywydd n...

30/04/2019
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddoe mai cyn brif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis fydd Llywydd newydd Amgueddfa Cymru.

darllenwch mwy

Dadorchuddio portread o Lywydd y Cynu...

29/04/2019
Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Brynhawn ddydd Gwener diwethaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, cafodd portread ei ddadorchuddio o Aelod Cynulliad Ceredigion a Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, Elin Jones.

darllenwch mwy

Cyfraniad oes Bedwen Lyfrau 2019 yn c...

29/04/2019
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddodd Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru bod Gwobr Cyfraniad Oes eleni yn cael ei gyflwyno i Aled Lewis Evans yn ystod Bedwen Lyfrau 2019.

darllenwch mwy

Cyrsiau celf yn cefnogi'r Eisteddfod ...

29/04/2019
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd cyfres o weithdai celfyddydau gweledol yn cael eu cynnal ym mis Mai yn cychwyn yn ardal Sir Conwy i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.

darllenwch mwy

Lansio cynllun lleihau plastig a phec...

26/04/2019
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cynllun lleihau plastig a phecynnau ei lansio yn ddiweddar yng Ngheredigion er mwyn cyfrannu at leihau’r gwastraff plastig yn ein moroedd.

darllenwch mwy

Gwaith adnewyddu ar fin dechrau ar ad...

26/04/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd gwaith adnewyddu a chynnal a chadw angenrheidiol, sy’n debygol o barhau am rhyw bedwar mis ar hugain, yn dechrau y tu fewn a thu allan i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ar 22ain o Fai 2019 ymlaen. 

darllenwch mwy

Sain Ffagan ar restr fer gwobr amgued...

26/04/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Cafodd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ei enwi yn un o bump ar restr fer gwobr Amgueddfa'r Flwyddyn 2019 y Gronfa Gelf.

darllenwch mwy

Amgueddfa yn cynnig ffordd newydd i h...

25/04/2019
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa yn Llanelli yn cynnig ffordd newydd o ymchwilio a mwynhau ei harddangosfeydd a'i thiroedd i ymwelwyr sydd ag awtistiaeth, dementia neu anghenion ychwanegol eraill.

darllenwch mwy