Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 64 cofnodion | Tudalen 7 o 7

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a...

02/05/2019
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy wedi lansio ei gwefan newydd sbon yr wythnos hon fydd yn cyflwyno gwybodaeth eang a chynhwysfawr am weithgareddau trwy’r Gymraeg yng nghymunedau’r de ddwyrain.

darllenwch mwy

Chwaraewr Cymru Connor Roberts yn dar...

01/05/2019
Categori: Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Ymunodd amddiffynnwr Cymru ac Abertawe, Connor Roberts gydag elusen Calonnau Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yng Nghlwb pêl-droed Seven Sisters i gyflwyno diffibrilwr achub bywyd i’w glwb lleol fel rhan o ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am ddiffibrilwyr mewn clybiau pêl-droed led-led Cymru.

darllenwch mwy

Castell Caeriw ym Mhenfro yn croesawu...

01/05/2019
Categori: Hamdden, Newyddion

Bydd Castell Caeriw ym Mhenfro, yn croesawu ceir trawiadol a beiciau modur ar gyfer y digwyddiad blynyddol yn ystod dydd Llun Gwyl y banc.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Gwenllian Gravelle yw Co...

01/05/2019
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Comisiynydd Drama newydd y sianel yw Gwenllian Gravelle.

darllenwch mwy