Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Undeb Amaethwyr Cymru yn rhybuddio ni...

05/09/2019
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i fis Medi gychwyn gyda’r ‘Wythnos Caru Cig Oen’ poblogaidd, mae Undeb Amaethwyr Cymru yn annog Llywodraeth Prydain i sicrhau nad yw’r diwydiant defaid ar golled yn y pen draw oherwydd methiannau trafodaethau gyda’r Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Haf o hwyl i ieuenctid Ceredigion

05/09/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bu’r gwyliau haf yn llawn o weithgareddau buddiol a diddorol i lawer o bobl ifanc Ceredigion trwy’r gwasanaeth ieuenctid.

darllenwch mwy

Yr Urdd yn adnewyddu cysylltiadau han...

05/09/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith

Mae Urdd Gobaith Cymru heddiw wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda’r gymuned Affricanaidd-Americanaidd yn Birmingham, Alabama, a fomiwyd gan y Klu Klux Klan dros hanner canrif yn ôl.

darllenwch mwy

Enwebu Ceredigion am wobr yn cydnabod...

04/09/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr yng ngwobrau Cefnogaeth Gymunedol 2019, sef seremoni wobrwyo a drefnir gan Sponsor Refugees.

darllenwch mwy

Lansio Cyfle am Sgwrs i bobl sy'n byw...

04/09/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd cynllun “Cyfle am Sgwrs” a fydd yn rhoi cyfle i bobl siarad ar y ffôn neu gwrdd â rhywun arall sy'n byw gyda diagnosis o Dementia yn cael ei lansio ym Mhrifysgol Bangor fel rhan o ‘World Alzheimer’s Month’ fis yma.

darllenwch mwy

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan yn dathlu'r deg...

04/09/2019
Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd rhai o gerddorion mwyaf disglair Cymru yn swyno’r cynulleidfaoedd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru y penwythnos hwn wrth i Ŵyl Fwyd Sain Ffagan ddathlu degawd.

darllenwch mwy

Galw am wariant ar addysg Gymraeg

03/09/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw am i gyfran o’r arian newydd sydd wedi ei neilltuo i addysg gan Lywodraeth Prydain i Lywodraeth Cymru fynd tuag at gynorthwyo rhieni plant oedran ysgol i ddysgu’r Gymraeg.

darllenwch mwy

Atgofion plentyndod yn Rhyl yn ysbryd...

03/09/2019
Categori: Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae atgofion o blentyndod yr awdur Gareth W. Williams o’r Rhyl yn y 1960au wedi ysbrydoli ar ei nofel newydd gan Wasg Gomer, am is-fyd brawychus mewn tref hafaidd lân.

darllenwch mwy

Y Parc Cenedlaethol yn anelu i daclo ...

03/09/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi eu bod yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd a Chyngor Conwy er mwyn datblygu strategaeth hirdymor ar gyfer sialensiau parcio a thrafnidiaeth o amgylch godre’r Wyddfa fel rhan o Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

darllenwch mwy

Nid gorau po fwyaf bob tro, yn ôl ast...

02/09/2019
Categori: Newyddion

Mae dadansoddiad newydd o ddata busnes dros 1,500 o ffermydd defaid a buchod sugno yng Nghymru yn awgrymu bod dyfodol i'r fferm deuluol os yw'r busnes yn cael ei reoli'n effeithiol a’r costau’n cael eu monitro’n ofalus.

darllenwch mwy