Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 660 cofnodion | Tudalen 64 o 66

Seren Hollywood yn credu fod cig coch...

18/01/2019
Categori: Amgylchedd, Bwyd, Iechyd, Newyddion

Wrth i’r drafodaeth am fwyta cig barhau, mae actor enwog o Gymru sy’n gwneud ei enw yn Holywood wedi siarad am ei gred fod cig coch yn hanfodol ar gyfer deiet gytbwys.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu dileu y cymhwyster...

18/01/2019
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y bydd Cymraeg ail iaith yn cael ei ddileu, ond yn galw am drawsnewid y drefn bresennol o gyllido hyfforddiant i athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg.

darllenwch mwy

Chwilio am enwebiadau ar gyfer ail Wo...

18/01/2019
Categori: Addysg, Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Bydd unigolion sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth yn cael eu cydnabod eto am yr ail flwyddyn yn olynol yng Ngwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin.

darllenwch mwy

Cyfle i bobl ifanc wirfoddoli gyda Me...

17/01/2019
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd pobl ifanc ardal Llandysul yn ymgymryd â rôl newydd ddiwedd y mis wrth iddyn nhw ymuno a Chriw Cered - sef criw gwirfoddolwyr Cered: Menter Iaith Ceredigion.

darllenwch mwy

Urdd yn cydnabod pwysigrwydd Dydd Gŵy...

17/01/2019
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd Mawrth y cyntaf 2019 yn ddiwrnod swyddogol o wyliau i bob aelod o’i staff er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.

darllenwch mwy

Mudiad yn croesawu penderfyniad Hitac...

17/01/2019
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae mudiad PAWB y’n gwrthwynebu codi atomfa niwcliar newydd yn Wylfa ar Ynys Môn wedi croesawu cyhoeddiad swyddogol gan gwmni Hitachi heddiw eu bod yn rhewi'r prosiect i fwrw ymlaen a chynlluniau i godi Wylfa Newydd yn Ynys Môn.

darllenwch mwy

Cymhellion ariannol i athrawon i barh...

16/01/2019
Categori: Addysg, Newyddion

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams heddiw y bydd y cymhellion ariannol presennol ar gyfer hyfforddi athrawon yn cael ei estyn i’r flwyddyn academaidd nesaf.

darllenwch mwy

Mwy na £100,000 ar gael i brosiectau ...

16/01/2019
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd y penderfyniadau ynghylch pa brosiectau fydd yn derbyn cyllid yn parhau i gael eu gwneud gan Bwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a fydd yn cyfarfod nesaf ar 10 Ebrill 2019.

darllenwch mwy

Ymchwil newydd i ddementia prin yn de...

16/01/2019
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd ymchwil newydd i heneiddio a dementia ym Mhrifysgol Bangor yn mynd rhagddi cyn bo hir, gyda thîm o Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth ...

15/01/2019
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae’r parciau cenedlaethol yng Nghymru a’r ymgyrch dros barciau cenedlaethol led-led Prydain wedi lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth newydd i ddathlu pen-blwydd Parciau Cenedlaethol Gwledydd Prydain yn 70 oed.

darllenwch mwy