Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 673 cofnodion | Tudalen 1 o 68

Gwaith yn dechrau ar safleoedd creu c...

02/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Y Coed, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru fod y gwaith paratoi ar gyfer plannu coetiroedd newydd ar ddau safle ger coedwigoedd Hafren a Clocaenog wedi dechrau, fel rhan o brosiect i ehangu Ystâd Coetir Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol gyntaf Fflur Dafydd e...

02/12/2020
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir llyfr cyntaf Fflur Dafydd yn y Gymraeg ers deng mlynedd gyda Gwasg Y Lolfa.

darllenwch mwy

Lansio cynllun llysgenhadon newydd Eryri

01/12/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Lansiwyd cynllun newydd sbon fydd yn dathlu Rhinweddau Arbennig y Parc Cenedlaethol ar y 26ain o Dachwedd.

darllenwch mwy

Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinby...

01/12/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae'r Urdd wedi penderfynu gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan fis Mai 2022, a hynny er mwyn gwarchod iechyd a lles aelodau, gwirfoddolwyr a swyddogion yr Urdd yn ogystal â’r cyhoedd.

darllenwch mwy

Lansio cystadleuaeth i groniclo 2020 ...

01/12/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae cystadleuaeth fideo croniclo 2020 wedi cael ei lansio ar gyfer trigolion Gwynedd a thu hwnt i rannu eu stori a phrofiadau personol o’r flwyddyn mewn ffilm fer.

darllenwch mwy

Treialu technoleg i fynd i'r afael ag...

30/11/2020
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iechyd, Newyddion

Mae Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn yn treialu technoleg newydd arloesol i fynd i'r afael ag unigrwydd. Ffordd syml o gysylltu’n ddiogel â phobl eraill i gael sgwrs yw Pwyso i Siarad.

darllenwch mwy

Penodi swyddog amrywiaeth a chynhwysi...

30/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cafodd Nia Edwards-Behi sy'n dod yn wreiddiol o Lanfairfechan ei phenodi fel swyddog amrywiaeth a chynhwysiant cyntaf S4C.

darllenwch mwy

'Steddfod AmGen yn profi'n llwyddiant...

30/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iechyd, Newyddion

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn gyfnod anodd i’r Eisteddfod Genedlethol fel i gynifer o sefydliadau a chyrff eraill, ac yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Sadwrn, bu’r Prif Weithredwr, Betsan Moses a Llywydd y Llys, Ashok Ahir, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf.

darllenwch mwy

Cefnogwyr rygbi Cymru’n ysbrydoli cer...

27/11/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi i wynebu Lloegr yng Nghwpan y Cenhedloedd ddydd Sadwrn yma, mae bardd o Brifysgol Aberystwyth yn gobeithio y bydd cerdd arbennig a gyfansoddodd ar gyfer gemau’r hydref yn helpu i godi calonnau cefnogwyr rygbi yn ystod cyfnod Covid-19.

darllenwch mwy

Cynnydd yn y galw am ddysgu yn yr awy...

27/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ysgolion a lleoliadau addysgol ledled Cymru yn mynd allan i'r awyr agored i gyflwyno'r cwricwlwm a gwella iechyd a lles wrth i addysgwyr barhau i addasu eu ffyrdd o addysgu yn ystod pandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy