Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 527 cofnodion | Tudalen 1 o 53

Theatrau Sir Gâr yn datgelu llu o sio...

24/09/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Theatrau Sir Gâr wedi datgelu rhaglen rithwir o sioeau a digwyddiadau yn ystod y gaeaf i ddiddanu pobl gartref.

darllenwch mwy

Lansio adnodd digidol Cysur mewn Casglu

24/09/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Celf mewn Cartrefi Gofal, mae Amgueddfa Cymru yn lansio tudalen we yn llawn adnoddau digidol newydd am y gwrthrychau, yn benodol i’w defnyddio mewn cartrefi neu grwpiau gofal.

darllenwch mwy

Ethol cadeiryddion newydd i Awdurdod ...

24/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Cafodd cadeirydd ac isgadeirydd newydd eu hethol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yr wythnos hon

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am adolygu cynll...

23/09/2020
Categori: Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i’r Iaith yn galw ar Gynghorau Gwynedd a Môn i adolygu’r targed a nodir yn eu Cynllun Datblygu Lleol cyfredol i adeiladu 7,184 o gartrefi newydd yn yr ardal hyd at 2026.

darllenwch mwy

Ralïo yn ôl ar y trywydd iawn yng ngh...

23/09/2020
Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a Motorsport UK wedi llofnodi cytundeb mynediad newydd a fydd yn caniatáu ralïo pedair olwyn cystadleuol am y tair blynedd nesaf.

darllenwch mwy

Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal cynha...

23/09/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn cynnal Cynhadledd rithwir Iechyd Meddwl Cymru Gymru ddechrau Hydref, yn arwain at Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

darllenwch mwy

Ffilmio wedi cychwyn ar gyfer gyfres ...

22/09/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Mae ffilmio eisoes wedi cychwyn ar gyfer cyfres newydd sy'n dilyn seren Love Island, Connagh Howard a'i dad, Wayne, ar daith unigryw drwy ynysoedd Cymru.

darllenwch mwy

Gofyn barn y cyhoedd ar gynllun amddi...

22/09/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion yn chwilio am farn y cyhoedd ar gynllun amddiffyn yr arfordir ar gyfer Aberaeron.

darllenwch mwy

Pobl Ifanc Egnïol Ceredigion yn ymate...

21/09/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r tîm Pobl Ifanc Egnïol yng Ngheredigion wedi bod yn gweithio’n rhithiol ers y cyfnod clo er mwyn ymateb i anghenion plant a phobl ifanc dros y misoedd diwethaf.

darllenwch mwy

Bydd Wych, Ailgylcha’ yw neges ymgyrc...

21/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn arwain ymgyrch newydd i gael pobl yng Nghymru i ailgylchu mwy mewn cais i arwain y byd ar ailgylchu.

darllenwch mwy