Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Colin Jackson yn neidio ar y cyfle i ...

31/01/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r cyn athletwr rhyngwladol Colin Jackson, sy'n dod o Gaerdydd, wedi cael ei enwi fel y trydydd seleb i gymryd rhan yn gyfres newydd sbon ar S4C yng Ngwanwyn 2020 sef Iaith ar Daith.

darllenwch mwy

Galw am gynyddu arian i ddysgu Cymrae...

31/01/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi galw am gynyddu arian i ddysgu Cymraeg yn y Gymuned yn dilyn sylwadau Weinidog y Gymraeg, Eluned Morgan yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Dathlu cyfraniad Paul Peter Piech at ...

31/01/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd Byd Llenyddol Paul Peter Piech, sy’n agor yn y Llyfrgell ar 1 Chwefror 2020, yn ddathliad o'i gyfraniad at gelf weledol yng Nghymru, yn ogystal â'r llenorion a bortreadwyd ganddo.

darllenwch mwy

Dilyn hynt merch o Lanelli sy'n cysta...

30/01/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mewn portread agored, mae Emma Jenkin o Lanelli yn cystadlu am goron Miss Universe 2019a fe fydd rhaglen DRYCH: Miss Universe yn dilyn ei hynt a'i helynt nos Sul.

darllenwch mwy

Ymgynghoriad cyhoeddus i Gynllun Eryr...

30/01/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus terfynol ar agor ar gyfer Cynllun Partneriaeth y Parc Cenedlaethol newydd o’r enw Cynllun Eryri yn dechrau 3ydd o Chwefror hyd Mawrth y 13eg.

darllenwch mwy

£500,000 i hybu amaethyddiaeth ddigidol

30/01/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Bydd hanner miliwn o bunnau o gyllid newydd ar gael i helpu marchnadoedd da byw, canolfannau casglu a lladd-dai cymwys yng Nghymru gyda’u buddsoddiadau digidol.

darllenwch mwy

Ansawdd aer yng Ngheredigion yn parha...

29/01/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae adroddiad wedi dangos bod ansawdd aer yng Ngheredigion yn parhau i fod gyda'r gorau yng Nghymru ar sail tri dangosydd ansawdd aer Llywodraeth Cymru. Cymeradwywyd yr adroddiad gan Gabinet y cyngor ar 28 Ionawr 2020.

darllenwch mwy

Galw am amser ychwanegol i ddiwygio'r...

29/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw aeth dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith at Neuadd y Sir Caerfyrddin gyda chopi mawr o lythyr i’w lofnodi gan arweinwyr a swyddogion y Cyngor Sir yn gofyn i’r llywodraeth ganiatáu tri mis ychwanegol o amser i ddiwygio’r Cynllun Datblygu Lleol drafft

darllenwch mwy

Beirniadu'r Llywodraeth am beidio dis...

29/01/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu Llywodraeth Cymru i fethu â chadw at ei hymrwymiad i ddisodli Cymraeg ail iaith gydag un continwwm o ddysgu’r iaith yn ein hysgolion.

darllenwch mwy

Prosiectau afonydd yn hwb i gynefinoe...

28/01/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau'r flwyddyn newydd drwy ddathlu cwblhau nifer o brosiectau afonydd gyda'r nod o wella cynefinoedd pysgod a rhoi hwb i'w poblogaethau.

darllenwch mwy