Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 60 cofnodion | Tudalen 6 o 6

Gwyddonwyr yn helpu achub afalau a ge...

09/01/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae mathau o afalau a gellyg sydd mewn perygl wedi eu hachub ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol diolch i ‘amgueddfa fyw’ a blannwyd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Galw am ymyrraeth i atal ymdrechion i...

08/01/2020
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, i gamu i mewn yn syth i atal Cyngor Ynys Môn gyda'r broses y maent yn pryderu sy'n ailddechrau'r broses i gau dwy ysgol wledig Gymraeg a arbedwyd ganddi lai na blwyddyn yn ôl.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn chwilio am geisiada...

08/01/2020
Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae rhaglen gyllid i gefnogi twf busnes mewn ardaloedd â chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg ar agor ar gyfer ceisiadau newydd. Mae Cronfa Arloesi Arfor Llywodraeth Cymru yn helpu i hyrwyddo menter mewn cymunedau gwledig, gyda Sir Gâr yn un o'r siroedd ble mae posib gwneud cais.

darllenwch mwy

Cyfle i ymuno gyda chorau'r Eisteddfod

08/01/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Gyda eleni'n flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae Côr yr Eisteddfod yn ail-gychwyn ymarfer yn barod ar gyfer perfformiad arbennig yn y Brifwyl yn Nhregaron ddechrau mis Awst ac mae'r trefnwyr yn nodi nad yw'n rhy hwyr i ymuno.

darllenwch mwy

Cynhadledd i ysbrydoli'r genhedlaeth ...

07/01/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd

Bydd Ffermwyr Ifanc Cymru yn dod at ei gilydd ddydd Sadwrn i drafod pynciau llosg gwledig yn eu Cynhadledd Materion Gwledig flynyddol yn Aberystwyth.

darllenwch mwy

Penodi tair o ymddiriedolwyr newydd i...

07/01/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Meri Huws, Is Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi enwau’r Ymddiriedolwyr newydd sydd wedi’u penodi i Fwrdd y Llyfrgell yn dilyn cystadleuaeth agored.

darllenwch mwy

Dippy'r Deinosor yn dathlu denu 1.5 m...

07/01/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Cyrhaeddodd y garreg filltir bwysig hon yn ystod ei amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn y brifddinas, yr unig gyfle i'w weld yng Nghymru ar y daith.

darllenwch mwy

Edrych ymlaen at 2020 gyda chriw Mwy ...

06/01/2020
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Gyda 2020 yn argoeli i fod yn flwyddyn fawr arall i fyd pêl-droed Cymru, bydd y gyfres Mwy o Sgorio yn dychwelyd i’r sgrin yn dechrau nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch newydd i daclo digartr...

06/01/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd drwy dynnu sylw at y ffaith nad yw bod yn ddigartref o reidrwydd yn golygu byw ar y stryd.

darllenwch mwy

Gweinidogion Cymru yn torri'r gyfrait...

06/01/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Gweinidogion Cymru wedi torri’r gyfraith drwy beidio â sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar drenau, yn ôl Comisiynydd y Gymraeg.

darllenwch mwy