Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Undeb amaethwyr yn croesawu gwelliann...

30/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi croesawu nifer o newidiadau technegol arfaethedig i'r Cynllun Taliad Sylfaenol wrth ymateb i gyhoeddi ymgynghoriad diweddaraf Ffermio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.

darllenwch mwy

Coroni Ceredigion yn bencampwyr cysta...

30/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bu Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn llwyddiannus yn cipio tlws Beynon Thomas a Western Mail am y trydydd tro yn olynol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol, rhithiol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

darllenwch mwy

Penodi golygydd newyddion digidol cyn...

30/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi penodiad Ioan Pollard yn Olygydd Newyddion Digidol S4C.

darllenwch mwy

Y cyflwynydd Gerallt Pennant yn rhann...

29/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i ni brofi cyfnod cyfnod clo arall yng Nghymru, mae'r darlledwr a'r cyflwynydd, Gerallt Pennant yn bwrw golwg ar y cyfnod clo diwethaf ac yn ystyried y flwyddyn ryfeddol,- 2020.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cymorth gwerth £12.5 miliwn ...

29/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi cyhoeddi pecyn cyllid gwerth £12.5 miliwn i gefnogi plant a theuluoedd sy’n agored i niwed.

darllenwch mwy

Ymchwilwyr yn canfod ffyrdd o gynhyrc...

29/10/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth sy'n rhan o dim o ymchwilwyr rhyngwladol wedi canfod fod yna ffynonellau ynni biomas newydd yn cael eu datgloi o fath arbennig o laswellt.

darllenwch mwy

Lansio calendr Cysylltu â Charedigrwydd

28/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch calendr Cysylltu â Charedigrwydd wedi'i lansios sy'n gwahodd y cyhoedd yn y de orllewin i anfon cynnyrch creadigol i hybu caredigrwydd ymhlith y boblogaeth.

darllenwch mwy

Paratoadau ar waith ar gyfer Carnifal...

28/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae paratoadau ar waith i gynnal Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf erioed Llanelli.

darllenwch mwy

Wythnos Caru Cig Oen yn profi'n boblo...

28/10/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae canlyniadau’r ymgyrch Wythnos Caru Cig Oen flynyddol wedi profi unwaith eto fod Cig Oen Cymru PGI yn boblogaidd dros ben gyda defnyddwyr.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn croesawu gwelliannau ...

27/10/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu cynnydd gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru parthed y Gymraeg.

darllenwch mwy