Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Adroddiad newydd yn edrych ar gyflwr ...

25/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae adroddiad Cyflwr Mamaliaid yng Nghymru wedi datgelu fod angen cymryd camau ar frys er mwyn achub traean o holl famaliaid sydd mewn perygl o ddifodiant ar hyn o bryd yng Nghymru.

darllenwch mwy

Gwyddonwyr yn helpu i wella ansawdd d...

25/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae ansawdd dŵr ymdrochi ar draeth poblogaidd yng ngogledd Cymru wedi cael ei raddio’n ‘dda’ yn sgil rhoi ar waith fodel arloesol a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Cyfres newydd yn dilyn hanes Nyrsys y...

24/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Mae cyfres newydd o Nyrsys yn dechrau ar S4C nos Fercher yma - yn mynd â ni at lygad y ffynnon trwy ddilyn gwaith nyrsys cymunedol Bwrdd Iechyd Hywel Dda yng ngorllewin Cymru drwy gyfnod y pandemig.

darllenwch mwy

Cyfle i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc C...

24/11/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Rhaglen Deithio Ryngwladol 2021 CffI Cymru gyda theithiau yn mynd i bedwar ban y byd.

darllenwch mwy

Boc ar goll unwaith eto mewn llyfr ar...

24/11/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yn dilyn llwyddiant Ble Mae Boc? yn y cylchgrawn Mellten, mae Boc y ddraig fach goch yn ôl mewn llyfr newydd sbon y Nadolig yma.

darllenwch mwy

Cymorth i gymunedau geisio mynd i’r a...

23/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Wrth i arbenigwyr amgylcheddol ledled Cymru ymgynnull yng Nghynhadledd Partneriaethau Bioamrywiaeth Cymru heddiw, mae y cynllun amgylcheddol newydd yn agor ar gyfer y sector amgylcheddol.

darllenwch mwy

Lansio cynlluniau uchelgeisiol ar gyf...

23/11/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Bydd y Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths yn lansio Cynllun Rheoli hir dymor newydd ac uchelgeisiol Awdurdord y Parc Cenedlaethol yn swyddogol ddydd Mercher.

darllenwch mwy

Cyhoeddi canllaw safonol ar feddylgar...

23/11/2020
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi cyfrol newydd ar feddylgarwch a hunan-fodlondeb gan gynnig dulliau synhwyrol i ymdrin ag unrhyw gyflyfrau meddyliol.

darllenwch mwy

Mudiad iaith yn galw am droi dyhead y...

20/11/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Lansiodd mudiad Dyfodol i’r Iaith ei maniffesto yr wythnos hon sydd yn cynnig camau gweithredu pendant i Senedd nesaf Cymru.

darllenwch mwy

Casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol y...

20/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Archwiliwch Eich Archif eleni bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn datgelu cyfres o gomisiynau artistig a chreadigol newydd. Mae’r darnau, sy’n amrywio o ran eu harddull a’u cyfrwng, wedi eu hysbrydoli gan gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol sydd i’w canfod ar-lein.

darllenwch mwy