Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 63 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Arolwg newydd yn dangos bod cefnogaet...

20/11/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arolwg barn newydd gan YouGov yn dangos cynnydd eto yn y gefnogaeth dros Annibyniaeth i Gymru.

darllenwch mwy

Annog pobl i baratoi ar gyfer y gaeaf

19/11/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Gyda'r gaeaf yn prysur agosáu mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i weithredu nawr i sicrhau eu bod yn barod i ddelio â'r potensial ar gyfer y tywydd newidiol a heriol y gallai'r tymor ei gyflwyno.

darllenwch mwy

Datblygu prosiect cerddorol i gyd-fyn...

19/11/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Wrth iddi guradu’r rhifyn diweddaraf o ‘zine Merched yn Gwneud Miwsig, penderfynodd Heledd Watkins y byddai’n hoffi datblygu’r prosiect ymhellach a chreu cerddoriaeth i gyd-fynd gyda’r cylchgrawn.

darllenwch mwy

Enwau adnabyddus yn cefnogi ymgyrch H...

19/11/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Newyddion

Mae o rhai o’r wynebau cyfarwydd byd y campau yn cynnwys Aaron Ramsey, Natasha Harding a Ben Davies yn annog pobl i ddangos eu cefnogaeth i’r Urdd drwy brynu eu hetiau arbennig, wrth i’r mudiad addasu i’r ‘normal newydd’ ac edrych yn obeithiol tua’r dyfodol.

darllenwch mwy

Angen i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd ...

18/11/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Gydag ychydig dros chwe wythnos i fynd cyn diwedd cyfnod ymadael yr UE, mae'r FUW wedi annog Prydain a'r Undeb Ewropeaidd i osgoi trychineb o Frexit heb gytundeb, a hynny ar bob cyfrif.

darllenwch mwy

Ymchwilwyr yn mynd i'r afael â gwaddo...

18/11/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Er bod defnyddio plastigau mewn amaethyddiaeth wedi gwella cynhyrchu bwyd a diogelwch bwyd mewn sawl gwlad ond wedi gadael gwaddol o lygredd plastig ar dir amaethyddol, mae ymchwilwyr o Brifysgol Bangor ar y cyd gyda phrifysgolion o wledydd eraill yn mynd ati i ymchwilio i daclo effeithiau plastig amaethyddol.

darllenwch mwy

Cyfle i fwynhau cerddoriaeth fyw o bell

18/11/2020
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Er fod eleni wedi bod yn flwyddyn rhyfedd iawn heb berfformiadau byw, ond dyma gyfle i fwynhau tair gig byw mewn lleoliadau ar draws Cymru, o’ch Stafell Fyw chi eich hun.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol newydd y meddyliwr Hu...

17/11/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd Ysbryd Morgan gan Huw L Williams sy'n cael ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru yn cyflwyno hanes deallusol o Gymru sy’n trin y seiliau syniadol sydd wedi ysbrydoli adnewyddu parhaol ein diwylliant yn wyneb argyfyngau oesol.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd sy’n adrodd hanes ...

17/11/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae arddangosfa newydd sbon sy'n agor dydd Sadwrn yma am fywyd Richard Burton yn datgelu’r dyn y tu ôl i’r penawdau – yn ŵr, yn dad, yn ddarllenydd, yn sgwennwr a Chymro balch.

darllenwch mwy

Datblygu adnoddau Cymraeg newydd ar W...

17/11/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â Menter Iaith Môn, wedi rhyddhau cyfres o adnoddau addysgol Cymraeg newydd ar wefan HWB a Wicipedia, er mwyn adeiladu ar yr adnoddau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael i ddisgyblion sy'n astudio Hanes.

darllenwch mwy