Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 54 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Prifysgol Aberystwyth i lansio Ysgol ...

28/02/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol cyntaf Cymru yn cael ei lansio ddydd Gwener 28 Chwefror 2020.

darllenwch mwy

Fframio'n Gorffennol / Picturing our ...

27/02/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Dathlu treftadaeth ffilm Cymru drwy chwe dangosiad arbennig ac ap newydd sbon

darllenwch mwy

Ffenestri i Ddathlu Dewi yng Nghaergybi!

27/02/2020
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae ffenestri gwag, yng nghanol Caergybi, wedi eu gweddnewid i gefnogi dathliadau Gŵyl Dewi’r dref. Dan arweiniad Gladys Pritchard, Merched y Wawr a disgyblion Ysgol Morswyn sy’n gyfrifol am y campwaith sy’n cynnwys cymeriadau ac arteffactau Cymreig.

darllenwch mwy

S4C Clic yn bwrw’r 100,000!

27/02/2020
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C yn dathlu wrth i’w gwasanaeth ar alw S4C Clic gyrraedd 100,000 o danysgrifwyr mewn ychydig dros chwe mis.

darllenwch mwy

Myfyrwyr Sir Gaerfyrddin ar fin cwrdd...

25/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Bydd disgyblion ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin yn cael cyfle i gwrdd ag un o oroeswyr yr Holocost a chlywed tystiolaeth ganddi.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn ysbrydoli gyda phrosiec...

25/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Os ydych chi rhwng 9 a 25 oed ac yn byw yng Ngheredigion ac yn chwilio am ffyrdd o gyrraedd lleoedd neu wella eich iechyd a'ch lles, gallech elwa o gael beic wedi'i ailgylchu am ddim drwy brosiect ysbrydoli pobl ifanc.

darllenwch mwy

Creu cwch gwenyn gyda chymorth gofod ...

24/02/2020
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae gofod gwneud Ffiws sy'n cael ei redeg gan Arloesi Gwynedd Wledig mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd a Rhaglen ARFOR ym Mhorthmadog, wedi helpu busnes lleol i wneud cwch gwenyn a fydd yn cael ei werthu mewn ocsiwn ar gyfer elusen.

darllenwch mwy

Pobl ifanc yn cymryd rhan mewn diwrno...

24/02/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn ddiweddar daeth dros hanner cant o bobl ifanc de Ceredigion at ei gilydd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog ar gyfer diwrnod ‘Ti’n Gêm?’. Gêm gymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg a drefnwyd gan Cered: Menter Iaith Ceredigion gyda chydweithrediad yr Urdd a Tatl Gaming.

darllenwch mwy

Mynediad am ddim i Gestyll Cymru ar d...

24/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Gall ymwelwyr fwynhau mynediad am ddim i safleoedd hanesyddol Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi neu ddydd Sul yma, wrth i Cadw ddathlu nawddsant Cymru.

darllenwch mwy

Cyfarfod hanesyddol rhwng arweinwyr c...

21/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Newyddion

Mae Arweinwyr y Chwe Chyngor yng Ngogledd Cymru wedi cael cyfarfod gyda Phwyllgor Cabinet Llywodraeth Cymru ar Ogledd Cymru a gadeirir gan Ken Skates AC, Gweinidog Gogledd Cymru.

darllenwch mwy