Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 54 cofnodion | Tudalen 3 o 6

Darlith yn edrych yn ôl ar ganrif o ...

18/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Canrif o addysg i oedolion yng Nghymru wledig fydd testun darlith gyhoeddus ar Fawrth 2il ym Mhrifysgol Aberystwyth i nodi canmlwyddiant Adran Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

darllenwch mwy

Ymgyrch lanhau ar waith yn dilyn llif...

17/02/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ymgyrch lanhau ar waith yn sgîl y llifogydd ar ôl Storm Dennis ac mae cymorth ariannol ar gael i'r rheiny yr effeithiwyd arnynt.

darllenwch mwy

Yr iaith Gymraeg yn sbarduno nyrs i h...

17/02/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi bod yn angenrheidiol yng ngwaith myfyrwraig o Gastell Nedd sydd yn astudio Nyrsio Anabledd Dysgu a hyn fydd yn cael sylw yn yr olaf yn y gyfres o Nyrsys ar S4C nos Fercher yma.

darllenwch mwy

Mwy o arian i godi tai fforddiadwy yn...

17/02/2020
Categori: Amgylchedd

Fe gyhoeddodd y Gweinidog Tai, Julie James heddiw fod £24 miliwn ychwanegol yn cael ei fuddsoddi ar unwaith er mwyn adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru.

darllenwch mwy

Technoleg deallusrwydd artiffisial yn...

14/02/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae deallusrwydd artiffisial, lluniau lloeren a thechnoleg drôn yn mynd i gael cryn effaith ar ymchwil i newid hinsawdd yn ôl gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau Gwo...

14/02/2020
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog enw syrffiwr, swyddog yr heddlu a chyn-ornestwr crefft ymladd ymhlith teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020.

darllenwch mwy

Ffermwr mynydd ifanc yn serennu mewn ...

14/02/2020
Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae ffermwr ifanc medrus o Ddyffryn Ceiriog yn serennu mewn ymgyrch i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru PGI ledled Cymru a Lloegr.

darllenwch mwy

Storiel ym Mangor yn apelio am eitema...

13/02/2020
Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Storiel ym Mangor yn apelio i aelodau o’r cyhoedd i roi neu fenthyg eitemau sydd yn gysylltiedig â phrotest.

darllenwch mwy

Prif Weinidog Cymru yn traddodi darli...

13/02/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i Lywodraeth Prydain ddechrau ar y trafodaethau ynglyn â’i pherthynas gyda’r Undeb Ewropeaidd wedi Brexit, mi fydd Prif Weinidog Cymru yn trafod goblygiadau hyn i Gymru mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Iau Chwefror 27.

darllenwch mwy

Grant cartrefi gwag i brynwyr am y tr...

13/02/2020
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cyfle i brynwyr tŷ am y tro cyntaf sydd â chysylltiad â’r rhan o Barc Cenedlaethol Eryri sydd yn Sir Conwy fod grant newyddar hyd at £25,000 ar gael.

darllenwch mwy