Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 49 cofnodion | Tudalen 3 o 5

'Peidiwch a dod i Eryri' wrth i Barc ...

23/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Yn dilyn y penwythnos prysuraf ers cyn cof o ran ymwelwyr ym mynyddoedd Eryri, mewn cydweithrediad â’r heddlu ac awdurdodau lleol bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn cau ei brif feysydd parcio ac yn ymchwilio i bwerau i gau’r mynyddoedd a’r safleoedd mwyaf poblogaidd os bydd y sefyllfa‘n parhau.

darllenwch mwy

£10 miliwn o gymorth brys ar gyfer po...

20/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Tai, Julie James wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn rhoi £10 miliwn ar gael i gynghorau yng Nghymru i'w helpu i gymryd camau yn syth ac yn uniongyrchol i ddiogelu pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws.

darllenwch mwy

Gwasanaeth ymateb ffôn Covid-19 newyd...

20/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dechrau gwasanaeth newydd helpu a chynghori busnesau a phreswylwyr Sir Gaerfyrddin trwy gydol yr argyfwng Coronafeirws.

darllenwch mwy

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ...

20/03/2020
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Y mae Cymdeithas yr Iaith yn gynyddol bryderus am iechyd un o Gyn-gadeiryddion y mudiad, Ffred Ffransis, sy’n gaeth ym Mheriw gyda'i wraig Meinir.

darllenwch mwy

Cyfres Cymry ar gynfas yn cychwyn

19/03/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfres newydd yn dechrau heno ar S4C yn dangos sawl wyneb mwyaf cyfarwydd o Gymru mewn ffordd hollol wahanol.

darllenwch mwy

Cynlluniau i greu Ceredigion ddi-blas...

19/03/2020
Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae gwaith yn mynd rhagddo gan Gyngor Ceredigion i geisio sicrhau bod Ceredigion yn ddi-blastig.

darllenwch mwy

Cyfrol sy'n cynnig gobaith mewn cyfno...

19/03/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Yn rhan o gynllun Darllen yn Well, cyhoeddir cyfieithiad i’r gwerthwr gorau, Reasons to Stay Alive gan yr awdur uchel ei barch a hynod boblogaidd, Matt Haig.

darllenwch mwy

Grwpiau chwaraeon ar eu hennill gyda ...

18/03/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Chwaraeon, Newyddion

Cafodd llawer o bobl sy’n ymarfer yn rheolaidd i gadw’n heini eu synnu pa mor faethlon yw cig oen pan gynhaliwyd sesiynau blasu mewn sawl lle o gwmpas y wlad.

darllenwch mwy

Gwahardd y defnydd o blastig untro yn...

18/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae gwellt a chytleri plastig, a chynwysyddion bwyd a diod polystyren i gael eu gwahardd yng Nghymru fel rhan o fesurau ehangach i wneud Cymru yn brif wlad ailgylchu y byd, meddai Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol heddiw.

darllenwch mwy

Cyhoeddi trydedd nofel Mari Emlyn

18/03/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon, mae Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi trydedd nofel Mari Emlyn.

darllenwch mwy