Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 49 cofnodion | Tudalen 4 o 5

£200 miliwn i fusnesau sydd wedi'u ta...

17/03/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Iechyd, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi pecyn o gefnogaeth gwerth mwy na £200 miliwn i fusnesau bach i’w helpu yn ystod yr achosion o Covid19.

darllenwch mwy

Bwriad i gynnal Eisteddfod Ceredigion...

17/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu bod dal yn obeithiol y bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst ond y maent yn cadw llygaid ar y sefyllfa yn ddyddiol.

darllenwch mwy

Hwb ariannol gan yr Undeb Ewropeaidd ...

17/03/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae tri phrosiect ymchwil o bwys sy'n cynnwys gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cyllid ychwanegol gwerth £3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd.

darllenwch mwy

Urdd Gobaith Cymru yn gohirio Eistedd...

16/03/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iechyd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021 ac yn cau eu gwersylloedd oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru gyda feirws Corona.

darllenwch mwy

Lansio geirfa sgiliau nofio ac hyffor...

16/03/2020
Categori: Addysg, Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Lansiwyd llyfryn Geirfa Sgiliau Nofio ac Hyfforddiant mewn digwyddiad her Sportsathon, gan y Gwasanaeth Hamdden ym Mhwll Nofio Llambed fore Gwener diwethaf.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr i ystyried perthynas r...

13/03/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin yn cyfarfod yr wythnos nesaf i drafod dyfodol yr awdurdod fel rhan o gonsortiwm gwella ysgolion rhanbarthol ERW sef y Gweithlu Rhanbarthol Addysgol.

darllenwch mwy

Deg enwebiad Celtaidd i S4C yn Ngwobr...

13/03/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi derbyn deg enwebiad ar gyfer Gwobrau Gŵyl Cyfryngau Celtaidd 2020.

darllenwch mwy

Cyhoeddi cyfrol Menywod Mentrus Cymru

13/03/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae llyfrau hanes Cymru’n lawn dop o arwyr eithriadol — o sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan i’r arweinydd i’r 14eg-ganrif Owain Glyndŵr.

darllenwch mwy

Cofrestru yn agor ar gyfer cynllun Dr...

12/03/2020
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae posib i safleoedd hanesyddol gofrestru bellach ar gyfer Drysau Agored Cymru 2020 sy'n cael ei gynnal yn ystod mis Medi.

darllenwch mwy

Cyhoeddi gweledigaeth i greu Coedwig ...

12/03/2020
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw cyhoeddodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi’r weledigaeth ar gyfer creu Coedwig Genedlaethol ar hyd a lled Cymru.

darllenwch mwy